Vanaf 1 januari 2017 zal MOOI Noord-Holland in samenwerking met Stichting NMF (de rechtsopvolger van de Cultuurcompagnie) op verzoek van de Provincie Noord-Holland invulling geven aan het Steunpunt Monumenten en Archeologie. De missie van het Steunpunt is om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Op 1 januari 2017 zal het online loket worden geopend op www.steunpunterfgoednh.nl

Vraagbaak en sparringpartner gemeenten

Het Steunpunt is in de eerste plaats een vraagbaak en sparringpartner voor gemeenten. We helpen gemeenten bij het ontwikkelen en uitvoeren van erfgoedbeleid en bevorderen de deskundigheid binnen gemeentelijke organisaties. We organiseren netwerkbijeenkomsten en ontwikkelen, bundelen en delen kennis over actuele erfgoed-thema’s. Ook documenteren en tonen we goede voorbeelden en organiseren we debat hierover.

Stichting NMF en MOOI Noord-Holland

Het nieuwe Steunpunt Monumenten en Archeologie is gedeeltelijk een voortzetting van het Steunpunt zoals u dat kent van de voormalige Cultuurcompagnie, inmiddels gefuseerd met Stichting NMF. Stichting NMF en MOOI Noord-Holland zullen bij het adresseren van de inhoudelijke thema’s ieder een rol oppakken die hen op het lijf geschreven is. Stichting NMF richt zich op de archeologie. MOOI Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij het (her-)gebruik van gebouwde monumenten en zaken die met bovengrondse monumentenzorg te maken hebben. Samen zorgen we voor het borgen van cultuurlandschappen in omgevingsvisies en omgevingsplannen, en het slechten van barrières binnen de gemeenten om integrale afwegingen mogelijk te maken als de Omgevingswet in werking is getreden.