STOLPENCONSULENT

De stolpenconsulent begeleidt gemeenten en initiatiefnemers bij concrete plannen voor stolpboerderijen in Noord-Holland. Dit kan gaan om functieverandering of uitbreiding van functies op het traditionele erf of in het gebouw. De stolpenconsulent is een onafhankelijke adviseur die publieke en individuele belangen samenbrengt tijdens een keukentafelgesprek met eigenaren, ontwerpers, gemeenten en andere betrokkenen. Lees hier wat de stolpenconsulent doet.

Provincie Noord-Holland ondersteunt tot eind 2020 de stolpenconsulent. Dit doet ze om de (aspirant) stolpeigenaar te ondersteunen bij deze vaak complexe opgave. De ondersteuning bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor enkele pilotprojecten van maximaal €2000 en 50% van de advieskosten. Het aantal projecten is gelimiteerd. Lees hier meer over de pilot.

Voor meer informatie over de stolpenconsulent of de aanvraag van een advies, kunt u contact opnemen met Rosanne Bruinsma, coördinator van MOOI Noord-Holland, via T 072 520 44 59 of mailen.

Dit doet de stolpenconsulent
In welke gevallen adviseert de stolpenconsulent?
Pilot
Casus stolpboerderij in de Schermer
Rosanne Bruinsma