drs. ing. Jef Mühren

directeur

Jef Mühren zet zich als directeur in voor de centrale doelstelling van MOOI Noord-Holland en de continuïteit van de organisatie. Hij werkt dagelijks aan een toekomstbestendige visie waarin een mooi Noord-Holland centraal staat.

drs. Dorine van Hoogstraten

adjunct-directeur

Dorine van Hoogstraten houdt zich als adjunct-directeur bezig met beleids- en productontwikkeling en met de kwaliteit van de diensten die MOOI Noord-Holland levert. Vanuit haar brede ervaring op het gebied van  monumenten en cultuurhistorie is Dorine inhoudelijk betrokken bij cultuurhistorische projecten en leidt zij namens MOOI Noord-Holland het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. 

Mamadou Diop

financieel administrateur

Mamadou Diop is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van MOOI Noord-Holland. Hij houdt zich tevens intensief bezig met de automatisering van processen binnen MOOI Noord-Holland.

IR. Sebas Baggelaar

COMMISSIECOÖRDINATOR EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Sebas Baggelaar is coördinator van de Welstands- en Monumentencommissie Noord-Hollands Noorderkwartier en projectmedewerker Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.

Rosanne Bruinsma MA

Stolpenconsulent en projectmedewerker erfgoed

Rosanne Bruinsma is projectmedewerker Erfgoed en werkt met name aan de cultuurlandschappelijke projecten van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens die provincie uitvoert. Rosanne houdt zich daarnaast bezig met vakinhoudelijke bijeenkomsten.

Renate de Visser

bureaucoördinator

Renate de Visser coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de agendering, planning en ontwikkeling van werkprocessen en bijeenkomsten van MOOI Noord-Holland. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de directeur en de totale organisatie op organisatorisch, administratief en facilitair gebied.

drs. Emmy Kanon

beleidscoördinator

Emmy Kanon is coördinator van de adviescommissies voor de gemeenten Bergen, Castricum, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heiloo en Uitgeest. Daarnaast begeleidt ze een aantal projecten, zoals het opstellen van een stedenbouwkundig kader voor het centrumgebied Uitgeest en het maken van diverse nota’s.

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

beleidscoördinator

Ingrid Langenhoff is projectleider van beleidsopdrachten waaronder de omgevingsnota van de gemeente Purmerend en de actualisatie van de Zaanse welstandskoers. Daarnaast coördineert zij de commissie Zaanstreek. Ingrid neemt namens MOOI Noord-Holland zitting in het landelijke onderzoeksteam Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK).

Ana van der Mark, beleidscoördinator

Ana van der Mark MA

beleidscoördinator erfgoed

Ana is lid en secretaris van de Erfgoedcommissie en voert daarnaast aan erfgoed gerelateerde projecten uit zoals het opstellen van cultuurhistorische waardestellingen. Voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland coördineert Ana het Erfgoedteam; een denktank voor actuele vraagstukken rondom erfgoed.

Willy Meekes, commissiecoördinator

drs. Willy Meekes

commissiecoördinator

Willy Meekes coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, en de commissie voor Second Opinions. Daarnaast ondersteunt zij bij de gemeente Bloemendaal het Kwaliteitsteam Bloemendaal aan Zee en bij de gemeente Zaanstad het Kwaliteitsteam Hembrugterrein Zaanstad.

Reinier Mees MA

commissiecoördinator en projectmedewerker Erfgoed

Reinier Mees coördineert de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar en is projectmedewerker Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.  Als projectmedewerker Erfgoed werkt Reinier onder andere aan Herbestemming NH en het regionale netwerk voor ambtenaren.

Primo Reh MA

communicatieadviseur en projectmedewerker erfgoed

Primo Reh is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie. Daarnaast is hij als erfgoeddeskundige inhoudelijk betrokken bij projecten van MOOI Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland.

Renee Stroomer MA

commissiecoördinator

Renee Stroomer coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Waterland en Edam-Volendam en de adviescommies van de gemeenten Landsmeer, Beemster en Purmerend. Daarnaast biedt Renee ondersteuning bij projecten.

dr. ing. Jeroen Zomer

beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie

Jeroen Zomer is beleidsadviseur op het gebied van cultuurlandschappen en zet zijn expertise grotendeels in namens het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert. Jeroen zorgt onder andere voor een inhoudelijke bijdrage aan de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie.

DR. KIM ZWEERINK

BELEIDSCOÖRDINATOR

Kim Zweerink coördineert de adviescommissies Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec en is beleidsadviseur op het gebied van architectuurhistorie. Daarnaast houdt Kim zich intensief bezig met alle ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet en organiseert voor MOOI Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland onder andere diverse kennisbijeenkomsten.

DRs. marrit van zandbergen

BELEIDSCOÖRDINATOR

Marrit van Zandbergen is zelfstandig architectuurhistoricus en werkt aan architectuurhistorisch onderzoek, monumentenbeleid en erfgoededucatie. Namens MOOI Noord-Holland is Marrit commissiecoördinator voor de welstandscommissie van gemeente Hoorn en ze vervult voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland meerdere rollen.

Aniek de Jong MA

JUNIOR COMMISSIECOÖRDINATOR

Aniek de Jong coördineert de adviescommissie van de gemeenten Landsmeer, Beemster en Purmerend, en valt waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland. Daarnaast voert zij ondersteunende taken uit bij projecten.