drs. ing. Jef Mühren

directeur

Jef Mühren zet zich als directeur in voor de centrale doelstelling van MOOI Noord-Holland en de continuïteit van de organisatie. Hij werkt dagelijks aan een toekomstbestendige visie waarin een mooi Noord-Holland centraal staat.

drs. Dorine van Hoogstraten

adjunct-directeur

Dorine van Hoogstraten houdt zich als adjunct-directeur bezig met beleids- en productontwikkeling en met de kwaliteit van de diensten die MOOI Noord-Holland levert. Vanuit haar brede ervaring op het gebied van monumenten en cultuurhistorie is Dorine inhoudelijk betrokken bij cultuurhistorische projecten en leidt zij namens MOOI Noord-Holland het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. 

IR. Sebas Baggelaar

COMMISSIECOÖRDINATOR EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Sebas Baggelaar is coördinator van de Commissie Noord-Hollands Noorderkwartier, Den Helder en Noord-Holland Zuid, en projectmedewerker Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.

Rosanne Bruinsma MA

Stolpenconsulent en projectmedewerker erfgoed

Rosanne Bruinsma is projectmedewerker Erfgoed en werkt met name aan de cultuurlandschappelijke projecten van het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens die provincie uitvoert. Rosanne houdt zich daarnaast bezig met vakinhoudelijke bijeenkomsten.

Renate de Visser

bureaucoördinator

Renate de Visser coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de agendering, planning en ontwikkeling van werkprocessen en bijeenkomsten van MOOI Noord-Holland. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de directeur en de totale organisatie op organisatorisch, administratief en facilitair gebied.

drs. Emmy Kanon

beleidscoördinator

Emmy Kanon is coördinator van de adviescommissies voor de gemeenten Bergen, Castricum, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heiloo en Uitgeest. Daarnaast begeleidt ze een aantal projecten, zoals het opstellen van een stedenbouwkundig kader voor het centrumgebied Uitgeest en het maken van diverse nota’s.

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

beleidscoördinator

Ingrid Langenhoff is projectleider van beleidsopdrachten waaronder de omgevingsnota van de gemeente Purmerend en de actualisatie van de Zaanse welstandskoers. Daarnaast coördineert zij de commissie Zaanstreek. Ingrid neemt namens MOOI Noord-Holland zitting in het landelijke onderzoeksteam Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK).

Willy Meekes, commissiecoördinator

drs. Willy Meekes

commissiecoördinator

Willy Meekes coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, en de commissie voor Second Opinions. Daarnaast ondersteunt zij bij de gemeente Bloemendaal het Kwaliteitsteam Bloemendaal aan Zee en bij de gemeente Zaanstad het Kwaliteitsteam Hembrugterrein Zaanstad.

Reinier Mees MA

secretaris en beleidsadviseur Erfgoed

Reinier Mees  is beleidsadviseur Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en secretaris en commissielid architectuurhistorie van de Erfgoedcommissie van MOOI Noord-Holland.

Primo Reh MA

beleidsmedewerker erfgoed

Primo Reh werkt als beleidsmedewerker erfgoed aan diverse erfgoedprojecten. Voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is hij onder andere betrokken bij het Erfgoedteam en erfgoedmagazine ODE.

Renee Stroomer MA

commissiecoördinator

Renee Stroomer coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Waterland, Edam-Volendam en Hoorn. Daarnaast biedt Renee ondersteuning bij projecten.

DR. KIM ZWEERINK

BELEIDSCOÖRDINATOR

Kim Zweerink coördineert de adviescommissies Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec en is beleidsadviseur op het gebied van architectuurhistorie. Daarnaast houdt Kim zich intensief bezig met alle ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet en organiseert voor MOOI Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland onder andere diverse kennisbijeenkomsten.

DRs. Marrit van Zandbergen

BELEIDSCOÖRDINATOR

Marrit van Zandbergen is zelfstandig architectuurhistoricus en werkt aan architectuurhistorisch onderzoek, monumentenbeleid en erfgoededucatie. Namens MOOI Noord-Holland coördineert Marrit het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en werkt ze tevens mee aan verschillende projecten.

Aniek de Jong MA

COMMISSIECOÖRDINATOR

Aniek de Jong coördineert de adviescommissie van de gemeenten Landsmeer, Beemster en Purmerend, en valt waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland. Daarnaast voert zij ondersteunende taken uit bij projecten.

Sander van Alphen MA

COMMISSIECOÖRDINATOR EN BELEIDSMEDEWERKER ERFGOED

Sander van Alphen is beleidsmedewerker erfgoed en coördineert de interim-adviescommissie van de gemeente Haarlem. Daarnaast valt hij waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland.

Lisa Timmerman MA

BELEIDSCOÖRDINATOR

Lisa Timmerman is adviseur op het gebied van Cultuurhistorie en Landschap en binnen het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland verantwoordelijk voor het programma ‘Cultuurlandschap’.

Bo Jonk MA

COMMISSIECOÖRDINATOR EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Bo Jonk coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Heemstede en Bloemendaal en valt waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland. Daarnaast werkt zij als projectmedewerker Erfgoed mee aan diverse projecten.

Romy Schuit

SECRETARIS EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Romy Schuit coördineert de adviescommissie van de gemeente Dijk en Waard en valt waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland. Daarnaast werkt zij mee aan diverse erfgoedprojecten.

Sanne van Zoest

COMMUNICATIEMEDEWERKER

Sanne van Zoest houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van MOOI Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert. Zij helpt beide organisaties een communicatiestrategie op te zetten en voert deze uit.

ir. Kees van Hoek

COMMISSIECOÖRDINATOR

Kees van Hoek heeft een eigen architectenbureau met een breed opdrachtenportfolio dat varieert van winkels tot woningbouw en hergebruik. Tevens is hij bestuurslid van het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA). Voor MOOI Noord-Holland is Kees coördinator voor de BUCH gemeenten & Velsen

Richard Cabri

FINANCE CONTROL

Richard Cabri is verantwoordelijke voor de financiële rapportages en de dagelijkse administratie van MOOI Noord-Holland.
In samenwerking met de externe account en de directeur verzorgt hij het financiële jaarverslag.

Anna Groentjes

Anna Groentjes is de Noord-Hollandse erfgoedcoach en coördinator van Erfgoedvrijwilliger.nl, een landelijk samenwerkingsverband waarbij de erfgoedsector en erfgoedvrijwilligers- en organisaties elkaar kunnen vinden. Daarnaast houdt Anna zich bezig met agrarisch erfgoed en is aangesloten bij het Stolpenconsulent-team van MOOI Noord-Holland.

Nur Bezema

bureaucoördinator

Nur Bezema ondersteunt MOOI Noord-Holland op organisatorisch, administratief en facilitair gebied. Daarnaast helpt zij mee bij de organisatie van verschillende bijeenkomsten.