drs. ing. Jef Mühren

directeur

Jef Mühren zet zich als directeur in voor de centrale doelstelling van MOOI Noord-Holland en de continuïteit van de organisatie. Hij werkt dagelijks aan een toekomstbestendige visie waarin een mooi Noord-Holland centraal staat.

drs. Dorine van Hoogstraten

adjunct-directeur

Dorine van Hoogstraten houdt zich als adjunct-directeur bezig met beleids- en productontwikkeling en met de kwaliteit van de diensten die MOOI Noord-Holland levert. Vanuit haar brede ervaring op het gebied van monumenten en cultuurhistorie is Dorine inhoudelijk betrokken bij cultuurhistorische projecten en leidt zij namens MOOI Noord-Holland het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland. 

Renate de Visser

bureaumanager

Renate de Visser coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de agendering, planning en ontwikkeling van werkprocessen en bijeenkomsten van MOOI Noord-Holland. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de directeur en de totale organisatie op organisatorisch, administratief en facilitair gebied.

Richard Cabri

FINANCE CONTROL

Richard Cabri is verantwoordelijke voor de financiële rapportages en de dagelijkse administratie van MOOI Noord-Holland.
In samenwerking met de externe account en de directeur verzorgt hij het financiële jaarverslag.

IR. Sebas Baggelaar

COMMISSIESECRETARIS EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Sebas Baggelaar is coördinator van de Commissie Noord-Hollands Noorderkwartier, Den Helder en Noord-Holland Zuid, en projectmedewerker Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

beleidscoördinator

Ingrid Langenhoff is projectleider van beleidsopdrachten waaronder de omgevingsnota van de gemeente Purmerend en de actualisatie van de Zaanse welstandskoers. Daarnaast coördineert zij de commissie Zaanstreek. Ingrid neemt namens MOOI Noord-Holland zitting in het landelijke onderzoeksteam Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK).

Primo Reh MA

beleidsmedewerker erfgoed

Primo Reh werkt als beleidsmedewerker erfgoed aan diverse erfgoedprojecten. Voor het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland is hij onder andere betrokken bij het Erfgoedteam en erfgoedmagazine ODE.

Renee Stroomer MA

commissiesecretaris

Renee Stroomer coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Waterland, Edam-Volendam en Hoorn. Daarnaast biedt Renee ondersteuning bij projecten.

DR. KIM ZWEERINK

BELEIDSCOÖRDINATOR

Kim Zweerink coördineert de adviescommissies Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec en is beleidsadviseur op het gebied van architectuurhistorie. Daarnaast houdt Kim zich intensief bezig met alle ontwikkelingen omtrent de Omgevingswet en organiseert voor MOOI Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland onder andere diverse kennisbijeenkomsten.

DRs. Marrit van Zandbergen

BELEIDSCOÖRDINATOR

Marrit van Zandbergen is zelfstandig architectuurhistoricus en werkt aan architectuurhistorisch onderzoek, monumentenbeleid en erfgoededucatie. Namens MOOI Noord-Holland coördineert Marrit het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland en werkt ze tevens mee aan verschillende projecten.

Aniek de Jong MA

COMMISSIESECRETARIS

Aniek de Jong coördineert de adviescommissie van de gemeenten Landsmeer, Beemster en Purmerend, en valt waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland. Daarnaast voert zij ondersteunende taken uit bij projecten.

Sander van Alphen MA

COMMISSIESECRETARIS EN BELEIDSMEDEWERKER ERFGOED

Sander van Alphen is beleidsmedewerker erfgoed en coördineert de interim-adviescommissie van de gemeente Haarlem. Daarnaast valt hij waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland.

Lisa Timmerman MA

BELEIDSCOÖRDINATOR

Lisa Timmerman is adviseur op het gebied van Cultuurhistorie en Landschap en binnen het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland verantwoordelijk voor het programma ‘Cultuurlandschap’.

Bo Jonk MA

COMMISSIESECRETARIS EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Bo Jonk coördineert de commissies van de gemeenten Medemblik, Koggenland, Opmeer, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en is secretaris van het kwaliteitsteam Park Vogelenzang (gemeente Bloemendaal). Daarnaast werkt zij als projectmedewerker Erfgoed mee aan diverse projecten.

Romy Schuit

SECRETARIS EN PROJECTMEDEWERKER ERFGOED

Romy Schuit coördineert de adviescommissie van de gemeente Dijk en Waard en valt waar nodig in bij andere commissies van MOOI Noord-Holland. Daarnaast werkt zij mee aan diverse erfgoedprojecten.

Sanne van Zoest

COMMUNICATIEMEDEWERKER

Sanne van Zoest houdt zich bezig met de interne en externe communicatie van MOOI Noord-Holland en het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert. Zij helpt beide organisaties een communicatiestrategie op te zetten en voert deze uit.

ir. Kees van Hoek

COMMISSIESECRETARIS

Kees van Hoek heeft een eigen architectenbureau met een breed opdrachtenportfolio dat varieert van winkels tot woningbouw en hergebruik. Tevens is hij bestuurslid van het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA). Voor MOOI Noord-Holland is Kees coördinator voor de BUCH gemeenten & Velsen

drs. Marlies Buurman

CULTUURHISTORICUS

Marlies is architectuurhistoricus en werkt bij MOOI Noord-Holland aan projecten op het snijvlak van cultuurhistorie, erfgoed en participatie.

dr. Inge den Oudsten

COMMISSIESECRETARIS

Inge is beleidsmedewerker erfgoed. Voor het Steunpunt is zij programmaleider voor het thema ‘Gebouwd erfgoed’ en werkt zij mee aan erfgoedmagazine ODE en het Erfgoedteam. Ze coördineert ook de adviescommissie van de gemeente Dijk & Waard.

Stefan Kooi MA

ARCHEOLOOG

Stefan ondersteunt gemeenten in Noord-Holland op het gebied van archeologie en is verantwoordelijk voor de activiteiten rondom archeologie. Daarnaast werkt hij mee aan actualisatie en onderhoud van de kaartviewer. Hij onderhoudt het netwerk met de gemeentelijk en provinciaal archeologen.

Anna Groentjes

Anna Groentjes is de Noord-Hollandse erfgoedcoach en coördinator van Erfgoedvrijwilliger.nl, een landelijk samenwerkingsverband waarbij de erfgoedsector en erfgoedvrijwilligers- en organisaties elkaar kunnen vinden. Daarnaast houdt Anna zich bezig met agrarisch erfgoed en is aangesloten bij het Stolpenconsulent-team van MOOI Noord-Holland.

Victorien Koningsberger

Victorien is architectuurhistorica en werkzaam als zelfstandig onderzoeker en adviseur cultuurhistorie. Ze werkt aan een grote verscheidenheid aan opdrachten, zoals waardestellend onderzoek en inventarisaties, in Noord-Holland en daarbuiten. Sinds 2020 is zij als cultuurhistorisch adviseur verbonden aan MOOI Noord-Holland. Sinds 2024 is ze secretaris en lid in de adviescommissie Zandvoort.

Nur Bezema

bureaucoördinator

Nur Bezema ondersteunt MOOI Noord-Holland op organisatorisch, administratief en facilitair gebied. Daarnaast helpt zij mee bij de organisatie van verschillende bijeenkomsten.