Medewerkers

//Medewerkers
Medewerkers 2018-04-03T21:57:23+00:00
Jef Muhren, directeur

drs. ing. Jef Mühren

directeur

Jef Mühren zet zich als directeur in voor de centrale doelstelling van MOOI Noord-Holland en de continuïteit van de organisatie. Hij werkt dagelijks aan een toekomstbestendige visie waarin een mooi Noord-Holland centraal staat.

Dorine van Hoogstraten, strategisch beleidsadviseur

drs. Dorine van Hoogstraten

adjunct-directeur

Dorine van Hoogstraten houdt zich als adjunct-directeur bezig met beleids- en productontwikkeling en met de kwaliteit van de diensten die MOOI Noord-Holland levert. Vanuit haar brede ervaring op het gebied van  monumenten en cultuurhistorie is Dorine inhoudelijk betrokken bij cultuurhistorische projecten en leidt zij namens MOOI Noord-Holland het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland. 

Mamadou Diop

financieel administrateur

Mamadou Diop is verantwoordelijk voor de gehele financiële administratie van MOOI Noord-Holland. Hij houdt zich tevens intensief bezig met de automatisering van processen binnen MOOI Noord-Holland.

Mariette – Bruin de Groot, commissiecoördinator

Mariette – Bruin de Groot

commissiecoördinator

Mariette Bruin coördineert de commissies Noord-Hollands Noorderkwartier, Den Helder, Noord-Holland-Zuid, en Velsen Stedelijk Schoon. Daarnaast ondersteunt zij de bureaucoördinator op facilitair en organisatorisch gebied.

Rosanne Bruinsma MA

projectmedewerker Erfgoed

Rosanne Bruinsma is projectmedewerker Erfgoed en werkt met name aan de cultuurlandschappelijke projecten van het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens die provincie uitvoert. Rosanne houdt zich daarnaast bezig met de rol van erfgoed in de Omgevingswet en organiseert vakinhoudelijke bijeenkomsten zoals Expeditie Mooi Noord-Holland.

Renate de Visser

bureaucoördinator

Renate de Visser coördineert de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de agendering, planning en ontwikkeling van werkprocessen en bijeenkomsten van MOOI Noord-Holland. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de directeur en de totale organisatie op organisatorisch, administratief en facilitair gebied.

Emmy Kanon, beleidscoördinator

drs. Emmy Kanon

beleidscoördinator

Emmy Kanon is coördinator van de adviescommissies voor de gemeenten Bergen, Castricum, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heiloo en Uitgeest. Daarnaast begeleidt ze een aantal projecten, zoals het opstellen van een stedenbouwkundig kader voor het centrumgebied Uitgeest en het maken van diverse nota’s.

Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator

drs. Ingrid Langenhoff

beleidscoördinator

Ingrid Langenhoff is projectleider van beleidsopdrachten waaronder de omgevingsnota van de gemeente Purmerend en de actualisatie van de Zaanse welstandskoers. Daarnaast coördineert zij de commissie Zaanstreek. Ingrid neemt namens MOOI Noord-Holland zitting in het landelijke onderzoeksteam Omgevingsplan Op Kwaliteit (OOK).

Ana van der Mark, beleidscoördinator

Ana van der Mark MA

beleidscoördinator erfgoed

Ana is lid en secretaris van de Erfgoedcommissie en voert daarnaast aan erfgoed gerelateerde projecten uit zoals het opstellen van cultuurhistorische waardestellingen. Voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland coördineert Ana het Erfgoedteam; een denktank voor actuele vraagstukken rondom erfgoed.

Willy Meekes, commissiecoördinator

drs. Willy Meekes

commissiecoördinator

Willy Meekes coördineert de geïntegreerde Welstands- en Monumentencommissies van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Waterland, Edam- Volendam en commissie voor Second Opinions. Daarnaast ondersteunt zij bij de gemeente Bloemendaal het Kwaliteitsteam MHT en de Beoordelingscommissie Park Brederode.

Reinier Mees

commissiecoördinator en projectmedewerker Erfgoed

Reinier Mees coördineert de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar en is projectmedewerker Erfgoed voor het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.  Als projectmedewerker Erfgoed werkt Reinier onder andere aan Herbestemming NH en het regionale netwerk voor ambtenaren.

Marlous Ruiter, medewerker communicatie

Marlous Ruiter BA

communicatie, commissiecoördinator

Marlous Ruiter is verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en uitvoering van de in- en externe communicatie van de organisatie op alle niveaus. Zij houdt zich intensief bezig met het uitdragen van onze doelstelling in de diverse communicatietools (website, social media, persberichten) in beeld en vorm. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de coördinatie van de adviescommissies in Beemster, Landsmeer en Purmerend en het ervenconsulentschap.

Henk de Visser, beleidscoördinator

Henk de Visser

beleidscoördinator

Henk de Visser coördineert de commissie West-Friesland. Daarnaast is projectleider voor incidentele beleidsopdrachten op het gebied van Ruimte en Erfgoed waaronder de welstands- en omgevingsnota’s en systeembeheerder van het planregistratiesysteem CorSys. Tevens coördineert hij de contacten met de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de stolp’.

dr. ing. Jeroen Zomer

beleidsadviseur landschap en cultuurhistorie

Jeroen Zomer is beleidsadviseur op het gebied van cultuurlandschappen en zet zijn expertise grotendeels in namens het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert. Jeroen zorgt onder andere voor een inhoudelijke bijdrage aan de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie.

DR. KIM ZWEERINK

BELEIDSCOÖRDINATOR

Kim Zweerink coördineert de Welstandscommissies Drechterland, Koggenland en Medemblik en is beleidsadviseur op het gebied van architectuurhistorie.