Waardestellingen en bouwhistorische verkenningen

Waarom is een pand, landschap, structuur of object monumentwaardig, waarom wil men het beschermen voor de generaties die na ons komen? Door de monumentale waarde zo goed mogelijk te documenteren en benoemen wordt ook duidelijk waar de ruimte voor ontwikkeling zit. Monumenten verdienen maatwerk: het ene monument kan veel meer verandering verdragen voordat het karakter vernietigd is dan het andere. Een goede waardestelling of bouwhistorische verkenning beschrijft de kwaliteiten en waarden, als basis voor het gesprek tussen alle betrokkenen bij een restauratie, verbouwing of herbestemming.

Beschermde stad- en dorpsgezichten

Noord-Holland kent zo’n vijftig door het Rijk beschermde stads- en dorpsgezichten. Ook provincies en gemeenten kunnen in hun erfgoedbeleid beschermde stads- of dorpsgezichten aanwijzen. Beschermde gezichten zijn landschappelijke of stedenbouwkundige historische structuren die kenmerkend zijn voor het gebied en die extra aandacht behoeven om de bijzondere kwaliteiten van het gebied overeind te houden. De beschermde gezichten in Noord-Holland zijn in 2009 door MOOI Noord-Holland (toen WZNH) beschreven in de Atlas Beschermde stads- en dorpsgezichten; Het ene gebied is het andere niet.

In de beschrijving van een beschermd stads- of dorpsgezicht wordt de specifieke waarde van het gebied benoemd en worden de redenen om het gebied te koesteren onderbouwd. Zo is voor alle betrokkenen duidelijk waar ze rekening mee moeten houden, welke ontwikkelingen mogelijk zijn en welke ontwikkelingen de kwaliteit zouden kunnen versterken. Een beschermd gezicht moet in een conserverend bestemmingsplan geborgd worden.

Erfgoedadvies

Voor meer informatie over erfgoedadvies, kunt u contact opnemen met Dorine van Hoogstraten via onderstaand mailadres of 072 520 44 59.