Heroverweging of second opinion

In sommige gevallen is er behoefte aan een heroverweging van een eerder gegeven advies, bijvoorbeeld als belanghebbenden van mening zijn dat de commissie niet over alle informatie heeft beschikt. Een heroverweging kan door de betreffende gemeente aangevraagd worden bij de oorspronkelijke commissie.

Een second opinion gaat een stap verder. Als belanghebbenden het niet eens zijn met het advies van een lokale adviescommissie, kunnen zij – liefst in overleg met de betreffende gemeente – een second opinion aanvragen bij onze speciale Second Opinioncommissie. In de regel zijn de opdrachtgever van het bouwplan en zijn ontwerper de belanghebbenden, maar ook omwonenden, het gemeentebestuur, of anderen die een aantoonbaar belang hebben bij het bouwplan, kunnen als belanghebbende worden aangemerkt.

Onze werkwijze

Verzoeken tot second opinions kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de commissie. De aanvraag dient te worden voorzien van volledige documentatie, waaronder de welstandscriteria, de voorgaande adviezen, de vergunningsaanvraag en foto’s. Wij melden de aanvraag altijd bij de eerste commissie en de betreffende gemeente.

De Second Opinioncommissie baseert zijn advies op het gemeentelijk beleid en een bezoek ter plekke. De commissie adviseert schriftelijk aan de aanvrager van de second opinion.

De Second Opinioncommissie vergadert zo vaak als nodig in het kantoor van MOOI Noord-Holland aan de Emmastraat 111 te Alkmaar. De vergaderingen zijn alleen op uitnodiging toegankelijk. De commissie past zoveel mogelijk hoor en wederhoor toe.

Leden van de Second Opinioncommissie

De Second Opinioncommissie bestaat uit drie leden met verschillende specialisaties plus een commissiecoördinator. Per vergadering zijn doorgaans drie leden aanwezig, de samenstelling is afhankelijk van de adviesvragen.

Onno Vlaanderen, voorzitter, architect
Aniek de Jong, secretaris, erfgoeddeskundige
Kees van Hoek, architect-secretaris

Verzoek tot second opinion

Voor meer informatie over Second Opinioncommissie of een verzoek, kunt u contact opnemen met Aniek de Jong via 072-5204459 of onderstaand mailadres

Kopen Cialis erectiepillen 10 mg, 20 mg, bestellen online