Aanjager gebieds- en projectontwikkeling

Ruimtelijke kwaliteitsteams kunnen aanjager zijn voor succesvolle gebieds- en projectontwikkeling. Aan de hand van een gebiedsvisie, een masterplan of een kwaliteitsleidraad worden initiatieven en nieuwe ontwikkelingen begeleid. Op deze manier krijgt een ruimtelijke visie in de praktijk daadwerkelijk gestalte, wordt kwaliteit gewaarborgd en kan worden bijgestuurd waar nodig.

MOOI Noord-Holland levert supervisoren en adviseurs die meestal ook aan de welstandscommissie zijn verbonden, al dan niet met een mandaat. Door de inzet van dit advies in een vroeg stadium, wordt het traject van de advisering veel vlotter en doelgerichter. Ook het secretariaat van een kwaliteitsteam kan door MOOI Noord-Holland worden gefaciliteerd.

Werkwijze op maat

Een kwaliteitsteam is geen vastomlijnd begrip of wettelijke term. Wij kijken per opgave wat nodig is, en hebben ervaring met verschillende werkwijzen. Zoals:

  • supervisor wordt door de gemeenteraad benoemd als lid van de adviescommissie;
  • gemandateerd lid van de adviescommissie beoordeelt plannen tijdens ‘spreekuur’ met supervisor;
  • gemandateerd lid van de adviescommissie (previsor) zorgt, voor een inhoudelijke afstemming tussen het kwaliteitsteam en de welstandscommissie.