Categorie

Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke Ordening

Projectgegevens

Naam project
De Nieuwe Tuinderij
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Gebiedsontwikkeling / stedenbouwkundige verkaveling
Adres
Kruising Middenpad / Purmerenderweg
Plaats
Zuidoostbeemster
Gemeente
Beemster
Gerealiseerd in
2012 - heden
(Bruto) Oppervlak (m2)
ca 30 ha

Algemene toelichting op het project

De Nieuwe Tuinderij is een gebiedsontwikkeling in Zuidoostbeemster die wordt ontwikkeld door VOF De Beemster Compagnie, de publiek-private samenwerking tussen gemeente Beemster en BPD Ontwikkeling. Aan de noordzijde van het dorp zullen, aan weerszijden van de Purmerenderweg, circa 550 woningen worden gebouwd. Thans zijn de eerste 145 woningen gebouwd/in aanbouw en worden de kernkwaliteiten van deze gebiedsontwikkeling zichtbaar. De uitbreiding van het dorp Zuidoostbeemster is nauwkeurig ingepast in het unieke en beschermde landschap van De Beemster, Unesco Werelderfgoed. Aan het begin van de 17e eeuw werd met vijftig molens begonnen met het droogmaken van dit stukje Holland. De strakke symmetrische verkaveling van toen is vandaag de dag nog in het landschap zichtbaar: dit maakt het tot een unieke plek. Het uitgangspunt voor de stedenbouwkundige verkaveling is de bestaande polderstructuur met waterlopen en bebouwingslinten. Dit wordt onder meer zichtbaar in de historische linten, waterlopen en achtergelegen buurten welke als onderdelen binnen de stedenbouwkundige opzet worden benoemd. De Purmerenderweg en het dwars daarop gelegen Noorderpad en Zuiderpad zijn sterk beeldbepalend voor Zuidoostbeemster. De nieuwe ontsluiting van De Nieuwe Tuinderij is opgevat als net zo'n lint, het Middenpad genoemd. Hierlangs komen uitsluitend vrije kavels met vrijstaande woningen om het kleinschalige en gevarieerde karakter van de oude linten te kunnen voortzetten. In noord-zuid-richting vloeien op regelmatige afstand brede waterlopen ter afwatering van de polder. De waterlopen worden in het stedenbouwkundig plan gebruikt om het groen tot aan de voordeur van de woningen te brengen. Deze bredere zones zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en worden natuurlijk ingericht. Tussen de waterlopen en achter de linten liggen de buurten. Net zoals de bestaande buurten uit de jaren 50 en 60 zijn deze buurten rustiger van karakter dan de linten. Korte rijtjes van 2 tot 5 woningen wisselen elkaar af. Vaak zijn ze gegroepeerd rond een groene plek, zodat ook hier het groen een belangrijke stempel drukt op de identiteit van de wijk.

Indiener

Naam indiener
ir. M.J. Hemmer

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
SVP Stedenbouw en Architectuur
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Manon Witbraad en Paul van Kerkoerle

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
De Beemster Compagnie

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Gemeente Beemster, SVP Stedenbouw en Architectuur, Just Architects, Boparai, Sweco

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending