Categorie

Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke Ordening, Utiliteitsbouw

Projectgegevens

Naam project
Campus Uilenstede
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Cultureel centrum, horeca, bedrijfsruimte, winkels, kantoren
Adres
Uilenstede 300-400
Plaats
Amstelveen
Gemeente
Amstelveen
Gerealiseerd in
2016
(Bruto) Oppervlak (m2)
8.000 m2
Bouwsom (euro)
EUR 2.700.000

Algemene toelichting op het project

Campus Uilenstede heeft een grootschalige herstructurering ondergaan met als doel de wat ingedutte slaapwijk tot een levendige studentencampus te maken. Niet alleen voor wonen maar ook voor studeren, werken en recreëren. Onderdeel van deze transformatie is een grootscheepse herontwikkeling van het centrumgebouw. Dit centrumgebouw was een laagbouwplak in het hart van de campus. In de open configuratie van woontorens vormde deze plak een enorme blokkade. Kern van de ingreep is de realisatie van twee grote doorbraken waarmee oost/west- en noord/zuid-verbindingen worden gemaakt. Met deze ingrepen verandert het gebied van een doodlopende en besloten tuin in een open hart. Er ontstaat ruimte voor een groot plein, gericht op ontmoeting en interactie. De woningbouw op de begane grond heeft plaatsgemaakt voor publieke en commerciële voorzieningen. De bestaande structuur van de gebouwen is grotendeels behouden gebleven, maar heeft een nieuwe schil gekregen met variërende clusters met elk een eigen kleur en identiteit. Het nieuwe programma, bestaande uit winkels, horeca, studentenvoorzieningen, supermarkt en een cultureel centrum, krijgt toegang aan het plein en zorgt voor continue levendigheid in het gebied. De grondslag achter deze reanimatie is de strategie Rumour about the Brand: de vernieuwde campus op ieders netvlies krijgen, nieuwsgierigheid opwekken en stimuleren dat iedereen komt kijken. Om vervolgens te blijven….en te blijven terugkomen. Terugkomen doe je wanneer er iets te beleven valt en je benieuwd bent wat er morgen weer te doen is. Terugkomen doe je wanneer je je vrienden kan ontmoeten en nieuwe vrienden kan maken. Er ontstaat een open podium waar interactie plaatsvindt. Het nieuwe open gebiedscentrum werkt als een magneetfunctie voor andere partijen die zich mengen tussen de studenten. De studenten komen in de kantoorruimtes in aanraking met bedrijven van waaruit innovatieve ideeën worden ontwikkeld en die de dynamiek op het plein stimuleren. De architectuur levert een sterke bijdrage aan het faciliteren van ontmoeting en interactie. Het nieuwe centrum heeft een nieuw centraal punt; een genereus kader dat een herkenbaar symbool van de vernieuwing is. Dat blijkt niet duur en ingewikkeld te zijn. Juist de eenvoud en robuustheid van dat kader schept ruimte; krachtig en herkenbaar.

Indiener

Naam indiener
Marijn Schenk

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
NEXT architects
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Marijn Schenk, Michel Schreinemachers, Bart Reuser met Joost Lemmens, Arno Kwint

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Lingotto Vastgoed Ontwikkeling, DUWO studentenhuisvesting

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Constructie: Bouwadviesbureau Strackee, Amsterdam; Installaties: M-trix installatieadviseurs, Hengelo; Bouwdirectie: Bornia bouwadvies, Driebergen-Rijsenburg; Brandveiligheid: Van Hooft en Partners
Naam fotograaf
Ossip van Duivenbode

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending