Categorie

Cultuurhistorie, Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke Ordening, Woningbouw

Projectgegevens

Naam project
Residentiecomplex Urbanus Campus
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Residentiecomplex met ondersteunende en liturgische functies
Adres
De Ronde Hoep Oost t/m Schoolweg
Plaats
Ouderkerk aan de Amstel
Gemeente
Ouderkerk aan de Amstel
Gerealiseerd in
2017
(Bruto) Oppervlak (m2)
8400
Bouwsom (euro)
n.t.b.

Algemene toelichting op het project

De katholieke Urbanusparochie heeft gezocht naar een manier om zijn positie binnen Ouderkerk voor de toekomst veilig te stellen en zijn erfgoed te kunnen onderhouden. Daarbij is gekozen om grond achter de kerk en pastorie te verkopen voor ontwikkeling van woningbouw passend bij het karakter van de omgeving van de kerk. Van Amt ontwikkeling heeft alle drie de onderdelen opgepakt als één samenhangend plan. Aan de ontwikkeling van de plannen ging een cultuurhistorisch onderzoek vooraf. De noordelijke rand van dit gebied langs de Bullewijk is een beschermd dorpsgezicht en de kerk, pastorie en Gezellenhuis hebben daarbinnen tevens een status als Rijksmonument. Uitgangspunt voor de plannen vormde de cultuurhistorie van het gebied en de relatie met de aanwezige monumentale gebouwen. Het monumentale Gezellenhuis krijgt wat betreft de bijzondere houtbouw uit 1902 een bestemming als tentoonstellings- en manifestatieruimte. Ondersteunende nieuwbouw, op de plekken waar vroeger schoolgebouwen stonden, met daarin atelierwoningen, wordt gekoppeld aan de zaal en vormt de drager van de exploitatie van het monument. Zuidelijk van de kerk en pastorie in een groene omgeving worden woonpaviljoens (Twins) gerealiseerd. Deze gebouwen worden op een stallingsgarage gebouwd, waardoor het autovrije binnengebied als groen aangelegd maaiveld alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. De situering van de paviljoens is gebaseerd op een analyse van de historische structuur en de ontwikkelingen die zich daarbinnen hebben afgespeeld. De gebouwen, die voor een belangrijk deel achter de kerk en pastorie komen te staan, zijn lager dan de monumenten. De gebouwen vormen met strategisch schuin geplaatste gevels een fraaie begeleiding van de te realiseren wandelroutes en aanwezige zichtlijnen in het groene gebied tussen kerk/pastorie en de nieuwbouw. Om voor de kerk te voorzien in de behoefte aan een multifunctioneel gebouw is gekozen voor een éénlaagsgebouw op de plaats waar vroeger aan het kerkplein het koetshuis heeft gestaan. De bouw van dit bijeenkomstgebouw tussen het plein en de begraafplaats is dus vanuit historisch stedenbouwkundig oogpunt verantwoord. Het kerkplein wordt hierdoor ook weer grotendeels teruggebracht naar zijn historische maat en ingericht als een aantrekkelijke huiskamer voor de dorpsgemeenschap. Daarmee herneemt het kerkplein haar historische rol als plek van samenkomst.

Indiener

Naam indiener
Dhr. R.Niamut

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
MAD JOHANNESMOEHRLEIN architekten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Dhr. J.P.Moehrlein

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Van Amt Ontwikkeling B.V.

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
MonumentenAdviesBureau Nijmegen / Drs.F.A.C.Haans

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending