Welstandsbeleid en ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Welstandsbeleid heeft in veel gemeenten een integrerende functie, maar ruimtelijk kwaliteitsbeleid is méér dan welstandsbeleid. De Omgevingswet biedt een kans om de inhoud en de processen te moderniseren. Wij zijn via Mooiwaarts actief betrokken bij het opstellen van de Omgevingswet en de zoektocht naar toekomstgericht kwaliteitsbeleid. In alle bescheidenheid kunnen we wel stellen dat we hierin voorop lopen.
Wij bieden overheden en private partijen ondersteuning in verschillende fasen van beleidsontwikkeling: agenderen, stimuleren, (ontwerpend) onderzoek, visievorming, regelgeving, beleidsnota’s, opstellen van procedures, evaluatie en actualisatie.

Beleidsontwikkeling door Mooi Noord-Holland

Voor meer informatie over beleidsontwikkeling voor welstand en ruimtelijk kwaliteit, kunt u contact opnemen met Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator van MOOI Noord-Holland via onderstaand mailadres of via 072 520 44 59.

OMGEVINGSNOTA BEEMSTER
OMGEVINGSNOTA BEEMSTER
MODEL RECLAMEBELEID
MODEL RECLAME-BELEID
Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator
INGRID LANGENHOFF