Omgevingskwaliteit is mensenwerk

Goede omgevingskwaliteit is mensenwerk. Individuele plannen kunnen meerwaarde voor de samenleving krijgen als mensen samenwerken. Goede omgevingskwaliteit ontstaat niet achter een tekentafel maar is een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossing voor een opgave. Zo’n zoektocht kan sneller gaan als op de goede momenten deskundigheid en creativiteit wordt ingezet. Niet op afstand maar op de plek zelf, in een informele setting.

Bij u aan tafel

De adviseurs van MOOI Noord-Holland zitten graag aan tafel met mensen die bezig zijn met een ruimtelijk plan. We doen dat in opdracht van alle mensen of partijen. Liefst in een vroeg stadium. We proberen verschillende partijen bij elkaar te brengen, denken mee, lopen rond, schetsen, zoeken voorbeelden. We zetten alle krachten in om een mooie oplossing te vinden waar de betrokkenen blij mee zijn. De betreffende adviseurs hebben hierbij veel vrijheid. Het gaat namelijk niet om het beoordelen op basis van criteria, maar samen zoeken naar de waarden die van belang zijn.

Intensieve betrokkenheid

De omgevingsgesprekken hebben verschillende namen en vormen. Belangrijk is dat het gaat om een kortdurende, actieve tussenkomst die leidt tot meer inzicht, randvoorwaarden en afspraken. Omdat de adviseurs tijdens de omgevingsgesprekken intensief betrokken raken bij het plan, zijn de omgevingsgesprekken strikt gescheiden van de meer neutrale advisering door adviescommissies aan bestuursorganen.