Nu nog: welstandscommissie en monumentencommissie

Gemeenten die welstandstoezicht willen uitvoeren moeten een welstandsnota opstellen en op basis van de criteria in die nota beoordelen of een bouwwerk voldoet aan redelijke eisen van welstand. De meeste gemeenten vragen hierover advies aan een onafhankelijke welstandscommissie. Voor de benoeming en werkwijze van deze commissie zijn wettelijke regels vastgesteld.

Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning die betrekking heeft op het aanpassen van een monument moet de gemeente advies vragen aan een monumentencommissie die beoordeelt of het plan niet in strijd is met het belang van de monumentenzorg. Een gemeente kan zelf bepalen of de beoordeling van de bouwaanvraag door een aparte monumentencommissie wordt gedaan of door een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie. De commissie werkt hierbij op basis van de gemeentelijke erfgoednota (voorheen monumentennota).

Onze werkwijze

MOOI Noord-Holland organiseert en faciliteert voor 35 Noord-Hollandse gemeenten adviescommissies voor welstand, welstand en monumenten of ruimtelijke kwaliteit. Wij bieden betrokkenheid, professionaliteit en onafhankelijkheid.

Een MOOI Noord-Holland adviescommissie bestaat in basis uit drie deskundige commissieleden en een coördinator. Op verzoek van de gemeente kan de commissie worden uitgebreid met burgerleden of specifieke deskundigen. De deskundige commissieleden worden in overleg met de gemeente voorgedragen door MOOI Noord-Holland en benoemd door de gemeenteraad. Wij selecteren onze adviseurs op basis van vakinhoudelijke kennis en communicatieve competenties. Onze kring van adviseurs omvat alle ruimtelijke disciplines. Nieuwe commissieleden worden zorgvuldig begeleid en toegevoegd aan ervaren commissieleden. Continuïteit is hierdoor gewaarborgd. We evalueren het werk van elke commissie regelmatig.

De commissie-coördinator wordt ingezet door MOOI Noord-Holland. Hij of zij bewaakt de voortgang en deugdelijkheid van de advisering, de administratie en vormt het eerste aanspreekpunt van de commissie.

Wat kan MOOI Noord-Holland voor uw gemeente betekenen?

Wilt u meer informatie over het organiseren van een adviescommissie voor uw gemeente? Neem contact op met MOOI Noord-Holland via onderstaand contactformulier of 072-5204459.

Kopen Viagra pillen voor mannen, bestellen online in Nederland