MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie

MOOI Noord-Holland heeft een centrale erfgoedcommissie die voor veel gemeenten in Noord-Holland de monumentenadvisering uitvoert of de lokale monumentenadvisering ondersteunt. De MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één centraal en deskundig erfgoedplatform. Ook de erfgoedadviseurs in de lokale commissies zijn aan dit platform verbonden.

Onze werkwijze

De Mooi Noord-Holland Erfgoedcommissie maakt op basis van het gemeentelijke erfgoedbeleid een zorgvuldige beoordeling van de monumentale en cultuurhistorische waarden. De Erfgoedcommissie adviseert schriftelijk, en uiteraard voldoet elk advies aan de eisen van de erfgoedinspectie.

De Erfgoedcommissie vergadert elke maand digitaal, of in overleg met gemeenten op locatie. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. De commissie stelt het op prijs dat aanvragers en/of ontwerpers een toelichting geven bij het plan.

Samenstelling Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie bestaat uit vier leden met verschillende erfgoedspecialisaties, waaronder een voorzitter en een secretaris die tevens vanuit hun specialisatie lid zijn van de commissie. De samenstelling van de commissie is afhankelijk van de aard van de adviesvragen.

voorzitter
Karianne Vandenbroucke, restauratie-architect

secretaris
Reinier Mees, cultuur-/architectuurhistoricus

vast lid
Kees Doornenbal, restauratie-architect

roulerende leden
Marcel Heijmans, restauratie-architect
Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus

Wat kan MOOI Noord-Holland voor uw gemeente betekenen?

Wilt u meer informatie over monumentenadvisering in uw gemeente? Neem contact op met Reinier Mees via 072 – 520 44 59 of email.

REINIER MEES
VERGADERSCHEMA 2022
VERGADERSCHEMA 2023
Werkwijze MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie
WERKWIJZE COMMISSIE
Meer over erfgoed in Noord-Holland
Meer over erfgoed
Wat is een monument
Wat is een monument?