MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie

MOOI Noord-Holland heeft een centrale erfgoedcommissie die gemmentelijke adviescommissies in Noord-Holland ondersteunt. De MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één centraal en deskundig erfgoedplatform. Ook de erfgoedadviseurs in de gemeentelijke commissies zijn aan dit platform verbonden.

Onze werkwijze

De MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie maakt op basis van het gemeentelijke erfgoedbeleid een zorgvuldige beoordeling van de monumentale en cultuurhistorische waarden. De Erfgoedcommissie adviseert schriftelijk, en uiteraard voldoet elk advies aan de eisen van de erfgoedinspectie.

De Erfgoedcommissie vergadert iedere woensdag op de oneven weken digitaal, of in overleg met gemeenten op locatie. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. De commissie stelt het op prijs dat aanvragers en/of ontwerpers een toelichting geven bij het plan.

Samenstelling Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie bestaat uit vier leden met verschillende erfgoedspecialisaties, waaronder een voorzitter en een secretaris die tevens vanuit hun specialisatie lid zijn van de commissie. De samenstelling van de commissie is afhankelijk van de aard van de adviesvragen.

voorzitter
Karianne Vandenbroucke, restauratie-architect

secretaris
Romy Schuit, architectuurhistoricus

vast lid
Kees Doornenbal, restauratie-architect

roulerende leden
Marcel Heijmans, architect/bouwhistoricus
Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus

Wilt u meer informatie over de erfgoedcommisie? Neem contact op met Romy Schuit via 072 – 520 44 59 of email.