MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie

MOOI Noord-Holland heeft een erfgoedcommissie die voor veel gemeenten in Noord-Holland de monumentenadvisering uitvoert of ondersteunt. De MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één centraal en deskundig erfgoedplatform. Ook de adviseurs in de lokale commissies zijn aan dit platform verbonden.

Onze werkwijze

De Erfgoedcommissie maakt op basis van het gemeentelijke erfgoedbeleid een zorgvuldige beoordeling van de monumentale en cultuurhistorische waarden. De Erfgoedcommissie adviseert schriftelijk, en uiteraard voldoet elk advies aan de eisen van de erfgoedinspectie.

De Erfgoedcommissie vergadert elke maand in het kantoor van MOOI Noord-Holland aan de Emmastraat 111 te Alkmaar. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk. De commissie stelt het op prijs dat aanvragers en/of ontwerpers een toelichting geven bij het plan.

Samenstelling Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie bestaat uit acht leden met verschillende specialisaties plus een voorzitter en een secretaris die tevens lid zijn van de commissie. Per vergadering zijn vier leden aanwezig. De samenstelling van de commissie is afhankelijk van de aard van de adviesvragen.

voorzitter
ing. Marjorie Verhoek

secretaris
Ana van der Mark MA

leden
Kees Doornenbal, restauratie-architect
Marcel Heijmans, restauratie-architect
Cees Hooyschuur, restauratie-architect
drs. Barbara Laan, interieurhistoricus
drs. Carla Oldenburger, tuinhistoricus
Rob de Vries, architect/ bouwhistoricus
drs. Ir. Han van der Zanden, bouwhistoricus
Nico Zimmermann, architect

Wat kan MOOI Noord-Holland voor uw gemeente betekenen?

Wilt u meer informatie over monumentenadvisering in uw gemeente? Neem contact op met Ana van der Mark via 072 – 520 44 59 of onderstaand mailadres.

Ana van der Mark, beleidscoördinator
ANA VAN DER MARK
VERGADERSCHEMA 2020
Werkwijze MOOI Noord-Holland Erfgoedcommissie
WERKWIJZE COMMISSIE
Meer over erfgoed in Noord-Holland
Meer over erfgoed
Wat is een monument
Wat is een monument?