onafhankelijke adviesorganisatie

­­MOOI Noord-Holland is een onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. Deskundig adviseur, creatief meedenker, procesbegeleider en grossier in ruimtelijke kennis. In 2016 vierden we onze 100ste verjaardag. Met deze rijke erfenis gaan we vooruit, samen met alle betrokkenen in Noord-Holland. We bieden onze deskundigheid en inzet aan, niet langer alleen aan gemeenten, maar ook aan bewoners, eigenaren, ondernemers en belanghebbenden. Aan u.

een mooi noord-holland

De naam MOOI Noord-Holland staat voor een Noord-Holland waar mensen met plezier wonen, werken of recreëren. We noemen dat ‘mooi’ in de brede zin van het woord: het gaat om een leefomgeving die functioneel, duurzaam en aantrekkelijk is. Hoe dat ‘mooi’ gestalte krijgt, is overal anders. Omgevingskwaliteit heeft geen vastomlijnd eindbeeld maar kan groeien als mensen samenwerken aan een ruimtelijke verandering. MOOI Noord-Holland biedt ondersteuning bij dit groeiproces. We doen dat altijd vanuit het publieke belang. Onze adviseurs slaan een brug tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen en tussen regelgeving, beleid en gewenste veranderingen. Van een kleine verbouwing tot een grote stedelijke of landschappelijke ingreep, onze inbreng is deskundig, creatief en constructief.

advies begeleiding en ontwikkeling

Het bevorderen en in stand houden van omgevingskwaliteit doen wij op verschillende manieren; middels omgevingsadviezen, gesprekken, procesbegeleiding en beleidsontwikkeling