Zorg voor kwaliteit tijdens opbouw

MOOI Noord-Holland, toen nog Adviescommissie voor den herbouw in de overstroomde gedeelten van Noord-Holland, is in 1916 naar aanleiding van de watersnoodramp in Noord-Holland opgericht. De ramp had veel schade aangericht in dorpen en steden waardoor op grote schaal herstelwerkzaamheden op gang kwamen. Men maakte zich zorgen over de kwaliteit van deze nieuwbouw, de regio werd immers gekenmerkt door historische bouwstijlen, en riep daarom een adviescommissie in het leven om deze herstelwerkzaamheden in goede banen te leiden.

Ontwikkeling lokaal welstandsbeleid

In het eerste jaarverslag van de adviescommissie worden de namen genoemd van spraakmakende personen: Lelyman, Bakker Schut, Van der Waerden, Faber, Weissman en Keppler. Zij zetten zich in voor hervorming van volkshuisvesting en voor de ontwikkeling van lokaal welstandsbeleid. Wat hen bond was de Woningwet die in 1902 van kracht was geworden.

Van WZNH naar MOOI Noord-Holland

Uit allerlei tussenstappen met naamswijzigingen en organisatorische aanpassingen is in 1996 de Stichting Welstandszorg Noord-Holland voortgekomen. In 2007 werd de naam afgekort onder WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit. Per 1 januari 2016 gaan wij door onder de naam MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit.