Categorie

Utiliteitsbouw

Projectgegevens

Naam project
Petrus Canisius College
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Schoolgebouw
Adres
De Dors 2
Plaats
Heiloo
Gemeente
Heiloo
Gerealiseerd in
januari 2015
(Bruto) Oppervlak (m2)
3500 m2
Bouwsom (euro)
3.000.000,- ex btw

Algemene toelichting op het project

Het ontwerp betreft een schoolgebouw voor de onderbouw van het Petrus Canisius College in Heiloo voor ca. 340 leerlingen van Havo en VWO. De nieuwbouw is ter vervanging van een bestaand schoolgebouw uit 1964/67 dat in verschillende opzichten niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet. Met name in praktisch, logistiek en energetisch opzicht. Een belangrijke vraag bij het tot stand brengen van een ontwerp voor een school is: welke visie draagt de school uit en hoe kan deze vertaald worden in het ontwerp dat deze visie ondersteunt en versterkt? Het gebruik zal in de loop der jaren ook veranderen en het is daarom van belang dat het gebouw daarin mee kan gaan. Bij dit ontwerp is gestreefd naar een karaktervol gebouw met een eigen gezicht, alzijdig en vrij geplaatst in een parkachtige omgeving. En wat de ruimtelijkheid betreft: een gebouw met plekken om te ontspannen, te ontmoeten, te concentreren en om te presteren. Zij vormen tezamen een spanningsveld tussen ontdekkingsreis en thuisbasis. Bij het opstellen van een planconcept gold verder de doelstelling een duurzaam gebouw te realiseren (energie neutraal). Belangrijk uitgangspunt daarbij is zo compact mogelijk te bouwen. De footprint gaat zodoende uit van een vierkant, waardoor er een gunstige verhouding ontstaat tussen het geveloppervlak en de inhoud van het gebouw. Verder wordt met de materiaalkeuze beoogd een zoveel als mogelijk onderhoudsvrij plan te realiseren. Verder conformeert het gebouw zich volledig aan de eisen van het bestemmingsplan ten aanzien van bebouwingsoppervlak en maximale bouwhoogte. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de gymzaal verdiept is aangebracht zodat het gebouw niet de maximale bouwhoogte van 8 m zal overschrijden.

Indiener

Naam indiener
Lody Trap

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Lody Trap architecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Lody Trap

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Petrus Canisius College - Heiloo

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
M. Vastgoed - Alkmaar
Naam gebruiker
PCC - Heiloo, - D.Ramler
Naam fotograaf
Lody Trap architecten

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending