Goed organiseren

Werken aan goede omgevingskwaliteit is ook een kwestie van goed organiseren. Een ruimtelijke visie kan briljant zijn, maar als er tijdens uitvoeringsprocessen geen creativiteit mogelijk is, loopt elk initiatief vast. Met de komst van uitnodigingsplanologie is procesbegeleiding belangrijker en ingewikkelder geworden. Zonder centrale sturing moet er toch enige regie plaatsvinden van alle private initiatieven. De behoefte aan synergie is groot.

Proactieve rol MOOI Noord-Holland

De adviseurs van MOOI Noord-Holland kunnen worden ingezet voor een proactieve, trekkende en ondersteunende rol bij (langdurige) lokale en regionale gebiedsprocessen. Dat kan in opdracht van overheden of private partijen. Vaak wordt een samen met betrokkenen gebiedsvisie, een masterplan of een kwaliteitsleidraad opgesteld. Ook kan ondersteuning worden geboden bij uitvoerende initiatieven. We proberen altijd om onze aanpak en kennis over te dragen op de personen en partijen uit het gebied of uit de organisatie van de opdrachtgever.
Procesbegeleiding vindt plaats door individuele adviseurs of in teams. De vormen zijn bijvoorbeeld supervisie, deelname aan een kwaliteitsteam, gebiedsmanagement deelname aan een projectteam of werkgroep, of detachering.