ERVENCONSULENT

Het Noord-Hollandse landschap

Boererven bepalen mede het aanzien van het Noord-Hollandse landschap. Erven veranderen in hoog tempo en veranderen vaak ook van functie. In samenwerking met Landschap Noord-Holland zet MOOI Noord-Holland zich in om de typische landschapskenmerken van de erven herkenbaar te houden. Dat betekent ruimte voor ontwikkeling met behoud van de landschappelijke kwaliteiten.

Erf als visitekaartje van de streek

De ervenconsulent is een gespecialiseerde adviseur, meestal een landschapsarchitect. Hij of zij kan bij u langs komen voor een ‘keukentafelgesprek’ wanneer er veranderingen op uw erf gaan plaatsvinden door bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe schuur of de aanleg van de tuin. De ervenconsulent helpt u om van uw erf een visitekaartje te maken, zowel voor uw bedrijf als voor de streek. Er wordt gesproken over de bebouwing en beplanting, de relatie met het landschap, materiaalgebruik, kleur en details. Het advies wordt schriftelijk uitgebracht aan de opdrachtgever. Het advies kan het proces van de vergunningaanvraag versnellen. De ervenconsulent adviseert zowel particulieren als gemeenten.

Aanvraag advies

Voor meer informatie over de ervenconsulent of de aanvraag van een advies, kunt u contact opnemen via ons intakeformulier.  Deze kunt u richten aan Renee Stroomer, coördinator van MOOI Noord-Holland via M 06 11 47 27 44 of onderstaand mailadres.