Categorie

Cultuurhistorie, Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke Ordening

Projectgegevens

Naam project
Verder met de Vesting Muiden
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Diverse functies met als basis herstel cultuurhistorie en landschap
Adres
Vestingplein 1, 1398 VE Muiden (Vesting Muiden e.o.)
Plaats
Muiden
Gemeente
Gooise Meren
Gerealiseerd in
2014-2016

Algemene toelichting op het project

In en rond de Vesting Muiden ligt een gebied waar vele belangen en doelstellingen samenkomen zoals de verlegging van snelweg A1 en de realisatie van een nieuwe natuur en woonwijken. Dit alles vindt plaats in de historische omgeving waarbij UNESCO werelderfgoed Stelling van Amsterdam samenkomt met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De ingrepen in het landschap zijn groot, maar bieden ook de gelegenheid om de vesting en de zuidelijke schootsvelden te herstellen. Daarom is in 2014 het Ontwikkelplan ‘Verder met de Vesting Muiden’ opgesteld. Dit ontwikkelplan is mede voortgekomen uit een participatietraject en stelt op basis van een grondige analyse van het gebied de kaders voor de toekomst van de vesting. Bij deze analyse is gebruik gemaakt van een waardestelling van de vesting door Stichting Welstandszorg Noord-Holland. Het ontwikkelplan is daarna vertaald in een beeldende visie voor de vesting (Handboek Openbare Ruimte Herstel Vesting Muiden) en het zuidelijke schootsveld (Landschapsplan Schootsvelden Zuid). Deze documenten zijn opgesteld door de gemeente en MTD Landschapsarchitecten. Het resultaat is een integraal gebiedsprogramma met concrete uitvoeringsprojecten. Kern hierbij is het herstellen en beleefbaar maken van de Vesting Muiden en de zuidelijke schootsvelden. Hiermee worden doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid, cultuurhistorie, landschap, landbouw, natuur, recreatie en toerisme gebundeld. Kenmerkend voor het gebiedsprogramma is de integrale samenwerking in de voorbereiding en uitvoering. De Gemeente Gooise Meren (voorheen Muiden) werkt o.a. samen met de Regio Gooi en Vechtstreek, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland om het gebiedsprogramma te realiseren. In 2015 is er gestart met het eerste project. Het gebiedsprogramma is een voorbeeld van het belang en het nut om historisch (cultuur)landschap als uitgangspunt te nemen bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het een voorbeeldproject van hoe door goed en slim samen te werken een resultaat ontstaat dat is meer is dan som van de delen. Het best is dit verwoord door het Kwaliteitsteam Nieuwe Hollandse Waterlinie o.l.v. Rijksadviseur Landschap Prof. Ir. Eric Luiten: “Het integraal landschapsplan (Verder met de Vesting Muiden) vormt nu echter werkelijk een schoolvoorbeeld van visionaire landinrichting. Het landschapsplan borgt de cultuurhistorische en landschappelijke waarden en biedt tevens oplossingen voor de (toekomstige) infrastructurele knelpunten.” Meer informatie vindt u via: https://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/verder-met-de-vesting-muiden.html.

Indiener

Naam indiener
Christiaan van Zanten

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Gemeente Gooise Meren en MTD Landschapsarchitecten
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Christiaan van Zanten (gemeente), Frank Meijer, Mathé van Kranenburg, Sabine van Ruijven en Niels van den Hoogen (MTD Landschapsarchitecten)

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Gemeente Gooise Meren

Betrokken partijen

Naam fotograaf
Gemeente Gooise Meren/MTD Landschapsarchitecten

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending