Adviseurs

Home/Wie zijn wij/Adviseurs
Adviseurs 2017-07-28T16:28:20+00:00

multidisciplinair netwerk

MOOI Noord-Holland beschikt over een multidisciplinair netwerk van circa 50 adviseurs. Dit zijn stedenbouwkundige, architecten, restauratie-architecten, bouwshistorici, landschapsarchitecten, architectuurhistoricus en geregistreerde ontwerpers. Door ook te werken aan actuele opgaven binnen het eigen vakgebied, zijn onze adviseurs goed geïnformeerd over landelijke vakinhoudelijke discussies.

Constructief en creatief

De MOOI Noord-Holland adviseurs zijn professionals en werken altijd vanuit het publieke belang. Of het nu gaat om een kleine verbouwing of een grote stedelijke ingreep, de inzet is altijd deskundig, creatief en constructief. Zij proberen een een brug te slaan tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen en tussen regelgeving, beleid en gewenste veranderingen.

ir. ANKE ZEINSTRA  

architect

Anke Zeinstra is directeur Van der Waals/Zeinstra architecten. Zij heeft ruime ervaring als docent, jurylid bij architectuurprijzen en als adviseur in diverse adviescommissies. Sinds 2010 is Anke als adviseur verbonden aan MOOI Noord-Holland en is zij architectlid voor een aantal gemeentelijke adviescommissies.

ir. ANOUK VERMEULEN

architect

Anouk Vermeulen is directeur van het architectenbureau AG architecten B.V. Met haar bureau houdt heeft zij een grote diversiteit aan opdrachten in zowel de woningbouw, utiliteitsbouw, en gezondheidszorg. Anouk is supervisor van het gebied Zwanenburg en is voorzitter van de gemeentelijke adviescommissie Hoorn.

ing. ARIE BOEZAARD

monumentendeskundige

Arie Boezaard werkte als restauratietekenaar aan het project Amstelhof, nu de Hermitage. Hij is werkzaam geweest als projectleider stadsvernieuwing en later als hoofd Erfgoed van de gemeente Hoorn. Sinds 2012 is hij als monumentendeskundige verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

ir. BART DUVEKOT

ir. BASTIAAN GRIBLING

architect

Naast als architect en stedenbouwkundige, is Bastiaan de laatste jaren ook actief als cultureel entrepreneur. Hij begeeft zich op het grensgebied van architectuur en stedenbouw. Zijn Cityscapes Gallery focust zich op de snijvlakken van architectuur, kunst en stad. Hij is architect-lid voor de gemeentelijke adviescommissie in de Haarlemmermeer.

ir. BASTIAAN JONGERIUS

architect

Bastiaan Jongerius heeft een eigen bureau in Amsterdam. Een bekend project is Kaasmakerij De Tijd in Westbeemster. Daarmee won hij in 2014 de Arie Keppler Prijs, de ARC Award Architectuur en BNA Gebouw van het Jaar. Jongerius is verbonden als gastdocent aan de Academie van Bouwkunst en sinds 2015 verbonden aan de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar als secretaris-architect.

ir. BEN EWALS

stedenbouwkundige

Ben Ewals is mede-directeur en -eigenaar van BUROBEB. Daarnaast heeft hij vele functies zoals o.a. supervisor voor Burggooi, gemeente Alphen aan den Rijn, en is hij lid van de adviesraad Ymere. Ben is aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur en is sinds 2012 voorzitter van de CRK in Den Helder.

ir. CAROLINE VAN VEEN

erfgoeddeskundige

Caroline is zelfstandig adviseur. Haar expertise ligt op het vlak van cultuurhistorie en ruimte: ze onderzoekt de eigenheid en dynamiek van een gebied als basis voor verandering. In deze rol heeft zij de afgelopen vijftien jaar voor diverse gemeenten in Noord-Holland gewerkt. Van 2010 tot 2016 was Caroline adviseur in de commissie Langedijk.

Cees Hooyschuur

ing. Cees Hooyschuur

restauratiearchitect

Voor MOOI Noord-Holland heeft Cees zitting in diverse commissies, o.a. in die van Velsen en Kennemerland. Bergen kent een geïntegreerde welstand- en monumentencommissie; daar is Cees één van de twee erfgoedleden. Zijn architectenbureau specialiseert zich in restauratiewerk.

ir. DANA PONEC

architect

Dana studeerde met een eervolle vermelding af aan de TU Delft en was later 16 jaar werkzaam voor het bureau van Sjoerd Soeters. In januari 2007 ging ze zelfstandig verder met Dana Ponec architecten. Voor MOOI Noord-Holland vervult Dana diverse supervisierollen en is zij architect-lid van diverse gemeentelijke adviescommissies.

ir. EDDO CARELS

EGON KUCHLEIN, MArch

architect

Egon Kuchlein heeft niet alleen een eigen architectenbureau, maar is als cultureel entrepreneur ook verantwoordelijk voor de organisatie van een reeks culturele projecten. Voor MOOI Noord-Holland is hij lid van de commissies Bloemendaal, Heemstede, Kennemerland en de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo. 

drs. ir. HAN VAN DER ZANDEN

ir. HANS KODDE

architect

Hans is eigenaar van Kodde Architecten te Amsterdam, een bureau met grote kennis op het gebied van restauratie en renovatie. Als bestuurslid van Stichting De Oude Kerk heeft hij het oudste gebouw van Amsterdam onder zijn hoede. Hans is architect-lid voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

HARRY SNELLAARS

burgerlid

Harry  Snellaars is ruim 40 jaar werkzaam geweest in het onderwijs als o.a. docent beeldende vakken, techniek en kunstgeschiedenis en hoofd directie. In september 2007 is hij benoemd als eerste burgerlid van de Welstands- en Monumentencommissie te Alkmaar waar hij nu nog steeds deel van uitmaakt.

HENK SPREEUWENBERG

INGRID VÖLKE (BURGERLID)

JAAP VAN DER HOUT

mr. JACOB OUDERKERKEN

voorzitter

mr. Jacob Ouderkerken is actief geweest als wethouder in de gemeente Heiloo en belast met de portefeuilles RO, Verkeer en Vervoer, Onderwijs, Welzijn en Cultuur. Daarnaast was hij zorg- en projectwethouder van de decentralisatie van de Jeugdzorg ZWBZ begeleiding en van de Participatiewet. 

IR. JAN-RICHARD KIKKERT

architect

Al bijna 20 jaar heeft Jan-Richard zijn eigen architectenbureau  in Amsterdam met projecten in heel Nederland. Ook is hij actief als architectuurdocent in binnen- en buitenland. Voor MOOI Noord-Holland zit Jan-Richard Kikkert in diverse kwaliteitsteams en is hij architect-lid van de gemeentelijke adviescommissie Heerhugowaard.

MOOI Noord-Holland burgerlid Johan Schuijt

JOHAN SCHUIJT

(BURGERLID)

JOOP SLANGEN

JOSÉ VAN CAMPEN

DRS. JOUKE VAN DER WERF

KEES DOORNENBAL

restauratiearchitect

Kees Doornenbal is architect en sinds 1995 eigenaar van Rappange & Partners architecten Amsterdam. Hij richt zich op restauraties, herbestemming en binnenstedelijke nieuwbouw. Sinds 2012 is hij als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland als lid van de Welstand- en Monumentencommissie Alkmaar en sinds 2015 als lid van de Erfgoedcommissie.

IR. KEES VAN HOEK

architect

Kees van Hoek heeft een eigen architectenbureau met een breed opdrachtenportfolio dat varieert van winkels tot woningbouw en hergebruik. Tevens is hij bestuurslid van het Architectuur Informatiecentrum Alkmaar (AIA). Voor MOOI Noord-Holland is Kees architect-secretaris voor diverse  gemeentelijke adviescommissies.

ING. MAARTEN FRITZ

architect

Maarten Fritz is directeur van architectenbureau Fritz te Bussum en gespecialiseerd in restauratie en verbouwingen. Eerdere werkzaamheden: bouwkundige bij Vereniging Hendrick de Keyser en gastdocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Fritz is sinds 2015 verbonden aan MOOI Noord-Holland.

IR. MAARTEN OVERTOOM

architect

Maarten heeft een eigen bureau dat een breed pakket aan opdrachten uitvoert. Hij heeft deelgenomen aan diverse projecten als participerend architect en als superviserend stedenbouwkundige. Hij is lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo en de commissie Kennemerland. Voor Bergen is hij gemandateerd architectlid en heeft hij zitting in een aantal kwaliteitsteams.

IR. MARCEL HEIJMANS

architect

Marcel Heijmans is architect en heeft door zijn eigen architectenbureau veel ervaring met het ontwerp van nieuwbouw, renovatie en restauratie. Omdat hij sinds 2006 via diverse commissies verbonden is aan MOOI Noord-Holland beschikt hij over ruime ervaring met het beoordelen van ontwerpen op alle schaalniveaus.

MARGA PALMBOOM (BURGERLID)

drs. MARIJKE BEEK

MARINA ROOSEBEEK

ing. MARJORIE VERHOEK

MARLIES VAN DIEST

MARLOES VAN HAAREN

IR. MARTINE VAN VLIET

landschapsarchitect

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Martine van Vliet heeft haar eigen bureau: Atelier Loos van Vliet. Tevens is zij supervisor voor diverse nieuwbouwlocaties, o.a. in Blaricum, Waddinxveen en Hoofddorp. Sinds 2010 is zij aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur.

Marrit van Zandbergen, commissiescoördinator

drs. Marrit van Zandbergen

IR. MAUD AARTS

architect

Maud Aarts heeft ruime ervaring als architect en adviseur ruimtelijke kwaliteit. Sinds 2010 is zij initiator en directeur van de Buitenwerkplaats, Een plek waar ruimte wordt geboden voor retraites en bijeenkomsten. Daarnaast worden er in de Buitenplaats activiteiten georganiseerd op het gebied van creativiteit en landschap. Maud is sinds 2016 aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur.

ir. MIRANDA REITSMA

stedenbouwkundige

Miranda heeft haar eigen bureau Reitsma Stedenbouw, Visie en Strategie en was van 2007 tot 2011 Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland. Op dit moment is zij o.a. kwaliteitsadviseur voor de Hoeksche Waard. Sinds 2012 is zij als voorzitter verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies. 

ir. NELLEKE DOMBURG (BURGERLID)

ing. NICO ZIMMERMANN

architect

Nico is directeur en eigenaar van ITZ-Architecten B.V. Hij was tot 2011 voorzitter van de BNA Kring Amsterdam Kennemerland en is bestuurslid van KIVI-NIRIA afdeling bouw. Naast vele andere werkzaamheden is hij o.a. redacteur van het  architectuurtijdschrift FORUM en Jellema Hogere Bouwkunde, het Nederlandse standaardwerk voor bouwkundigen.

ONNO VLAANDEREN

architect

Onno heeft zijn eigen architectenbureau en daarnaast is hij altijd actief geweest als docent. De laatste jaren zijn er ook supervisie werkzaamheden bijgekomen, o.a. in Zaanstad. Na voorzitter te zijn geweest is Onno binnen de welstandscommissie nu als adviseur aan MOOI Noord-Holland verbonden.

IR. PAUL KRAMER

PETER DE RUYTER

landschapsarchitect

Peter de Ruyter is eigenaar van het bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Het bureau richt zich op actuele vragen in relatie tot het landschap, zoals klimaatverandering, demografische verschuivingen (krimp) en ruimte voor hernieuwbare energie. Hij is auteur van het bekroonde boek ‘Vloeiend landschap, over de toekomst van het Friese landschap’. Peter is sinds 2017 aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur.

ir. REMCO REIJKE

stedenbouwkundige

Als zelfstandig stedenbouwkundige werkt Remco voor diverse publieke en private opdrachtgevers aan plannen variërend van verkavelingstudies tot strategische visies op stadsniveau. Ook is hij docent stedenbouw en is hij betrokken bij het Zuid-Afrikaanse SHiFT. Remco is voor MOOI Noord-Holland adviseur en voorzitter van gemeentelijke adviescommissies.

ROB BAKELAAR

architect

Rob Bakelaar is directeur en eigenaar van Tekta Architekten v.o.f., te Lelystad. Ook is hij lid van de Bond Heemschut Flevoland en lid van de Regieraad Oost-Nederland. Rob is sinds 2004 verbonden aan MOOI Noord-Holland als architectlid van diverse gemeentelijke adviescommissies.

ROB DE VRIES

architect en bouwhistoricus

Rob de Vries is eigenaar van architectenbureau De Vries Urban Architecture (DVUA BV). Het bureau is gespecialiseerd in verschillende vormen van nieuwbouw en in hergebruik van oude gebouwen en restauraties. Sinds 2002 is hij zowel als architect en als monumentendeskundige verbonden aan MOOI Noord-Holland.

ir. ROBBERT-JAN WIJNTJES

stedenbouwkundige

Robbert Jan Wijntjes is een ervaren stedenbouwkundige. Hij heeft supervisie gehad over grote uitbreidingsplannen en heeft een aantal herstructureringsprojecten begeleid. Voor MOOI Noord-Holland is hij voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heiloo en Kennemerland.

ir. RON BALTUSSEN

drs. sophie van ginneken

architectuurhistoricus

Sophie van Ginneken werkte aan uiteenlopende publicaties over architectuur en stedelijke ontwikkeling, en maakte cultuurhistorische adviesrapporten over gebouwen en complexen. Daarnaast is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 is ze voorzitter van de adviescommissie Noord-Holland Zuid.

ING. UDA VISSER

ir. WILLEMIEN VAN DUIJN

architect

Willemien van Duijn heeft bij verschillende architectenbureaus gewerkt, ook in het buitenland, en deed ontwerpervaring op met haar eigen bureau. Daarnaast vervult zij een gastdocentschap aan de TU-Delft en is zij, als voorzitter van de welstandscommissie Huizen, goed op de hoogte van het werk in de commissie.

Vacatures