multidisciplinair netwerk

MOOI Noord-Holland beschikt over een multidisciplinair netwerk van circa 50 adviseurs. Dit zijn stedenbouwkundige, architecten, restauratie-architecten, bouwshistorici, landschapsarchitecten, architectuurhistoricus en geregistreerde ontwerpers. Door ook te werken aan actuele opgaven binnen het eigen vakgebied, zijn onze adviseurs goed geïnformeerd over landelijke vakinhoudelijke discussies.

Constructief en creatief

De MOOI Noord-Holland adviseurs zijn professionals en werken altijd vanuit het publieke belang. Of het nu gaat om een kleine verbouwing of een grote stedelijke ingreep, de inzet is altijd deskundig, creatief en constructief. Zij proberen een brug te slaan tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen en tussen regelgeving, beleid en gewenste veranderingen.

ir. ALENCA MULDER  

restauratiearchitect

Alenca Mulder is mede-eigenaar van WVAU Architecten, een bureau gespecialiseerd in restauratie en transformatie van jong monumentaal erfgoed.

Zij is als restauratiearchitect verbonden aan de CWM Hilversum en de CRK&E Gooise Meren.

ir. ANN-KATRIN ADOLPH

architect

Ann-Katrin is architect en adviseur in de erfgoedwereld. Als het gaat om het verduurzamen van panden richt zij zich op de kansen in plaats van de obstakels.  Sinds 2022 is zij aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur, bij de gemeente Hoorn.

ir. ANKE ZEINSTRA  

architect

Anke Zeinstra is directeur Van der Waals/Zeinstra architecten. Zij heeft ruime ervaring als docent, jurylid bij architectuurprijzen en als adviseur in diverse adviescommissies. Sinds 2010 is Anke als adviseur verbonden aan MOOI Noord-Holland en is zij architectlid voor een aantal gemeentelijke adviescommissies.

ir. ANOUK VERMEULEN

architect

Anouk Vermeulen is directeur van het architectenbureau AG architecten B.V. Met haar bureau houdt heeft zij een grote diversiteit aan opdrachten in zowel de woningbouw, utiliteitsbouw, en gezondheidszorg. Anouk is supervisor van het gebied Zwanenburg en is voorzitter van de gemeentelijke adviescommissie Hoorn.

ir. BART DUVEKOT

architect

Bart Duvekot is afgestudeerd aan de TH-Delft, afdeling Bouwkunde, afstudeerrichting architectuur, en heeft een eigen architectenbureau met vele opdrachten van corporaties, woningbedrijven en projectontwikkelaars. Bart Duvekot werkt voor MOOI Noord-Holland als commissielid en bekleedt diverse supervisierollen. 

ir. BASTIAAN GRIBLING

architect

Naast als architect en stedenbouwkundige, is Bastiaan de laatste jaren ook actief als cultureel entrepreneur. Hij begeeft zich op het grensgebied van architectuur en stedenbouw. Zijn Cityscapes Gallery focust zich op de snijvlakken van architectuur, kunst en stad. Hij is voorzitter van de Monumenten- en Welstandscommissie Waterland en de Welstands- en Monumentencommissie Edam-Volendam

ir. BASTIAAN JONGERIUS

architect, secretaris

Bastiaan Jongerius heeft een eigen bureau in Amsterdam. Een bekend project is Kaasmakerij De Tijd in Westbeemster. Daarmee won hij in 2014 o.a. de Arie Keppler Prijs. Jongerius is verbonden als gastdocent aan de Academie van Bouwkunst en sinds 2015 verbonden aan de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar als secretaris-architect.

ir. BELINDA VAN BUITEN

architect

Belinda van Buiten is mede-directeur van FBW architecten te Utrecht. In Nederland ligt de nadruk op de utiliteitsbouw in de sociaal/culturele sector. In Oost Afrika is het bureau breder georiënteerd. Zij is al eerder voor MOOI Noord-Holland als adviseur actief geweest voor o.a. commissie Kennemerland.

ir. BEN EWALS

stedenbouwkundige

Ben Ewals is mede-directeur en -eigenaar van BUROBEB. Daarnaast heeft hij vele functies zoals o.a. supervisor voor Burggooi, gemeente Alphen aan den Rijn, en is hij lid van de adviesraad Ymere. Ben is aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur en als voorzitter van de Welstandscommissies Landsmeer, Purmerend en Beemster.

ing. CEES HOOYSCHUUR

restauratiearchitect

Voor MOOI Noord-Holland heeft Cees zitting in diverse commissies, o.a. in die van Velsen en Kennemerland. Bergen kent een geïntegreerde welstand- en monumentencommissie; daar is Cees één van de twee erfgoedleden. Zijn architectenbureau specialiseert zich in restauratiewerk.

ir. DAAN KNIJNENBURG

architect

Daan is architect en sinds 2016 mede-eigenaar van Kodde Architecten te Amsterdam. Het bureau richt zich vooral op restauraties, renovaties en binnenstedelijke herontwikkelingen. Hij is namens MOOI Noord-Holland als architectlid verbonden aan diverse gemeentelijke adviescommissies .

ir. DANA PONEC

architect

Dana studeerde met een eervolle vermelding af aan de TU Delft en was later 16 jaar werkzaam voor het bureau van Sjoerd Soeters. In januari 2007 ging ze zelfstandig verder met Dana Ponec architecten. Voor MOOI Noord-Holland vervult Dana diverse supervisierollen en is zij architect-lid van diverse gemeentelijke adviescommissies.

DANIËL PETERS MSc.

architect

Daniël Peters is architect en oprichter van DAMAST architects. Met grote toewijding ontwerpt hij duurzame architectuur met een sterke identiteit. Altijd gebaseerd op de context, de geschiedenis en het programma. Als architectlid zet hij zijn expertise in voor diverse ruimtelijke adviescommissies in Noord-Holland.

ir. DEBBY ALFERINK

architect

Debby Alferink neemt voor MOOI Noord-Holland zitting in de  adviescommissie van Dijk en Waard als architect. Vroeger studeerde zij Bouwkunde aan de TU Delft en werkze ze onder andere bij cepezed. Debby heeft al 15 jaar haar eigen architectenbureau in Uitgeest.

arch. ir. EDDO CARELS

architect en bouwhistoricus

Eddo Carels is architect en is eigenaar van caas architecten; een bureau gespecialiseerd in renovatie en transformatie. Eddo is voor MOOI Noord-Holland werkzaam binnen een aantal gemeentelijke adviescommissies. 

EGON KUCHLEIN, MArch

architect

Egon Kuchlein is mede-eigenaar van Egeon Architecten bna en daarnaast ontwikkelt hij projecten op het gebied van architectuur en beeldende kunst. Voor MOOI Noord-Holland is hij lid van de commissies Bloemendaal, Heemstede, Noord Holland-Zuid en de Erfgoedcommissie Amstelveen.

drs. ir. HAN VAN DER ZANDEN

bouwhistoricus

Han van der Zanden is bouwhistoricus en zet zijn kennis in voor specifieke planbehandelingen in de Erfgoedcommissie.

ir. HANNEKE KIJNE

landschapsarchitect

Hanneke Kijne is eigenaar van MORE landscape, een bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur gespecialiseerd in klimaatadaptieve en natuurinclusieve stedelijke ontwikkelingen.
Zij is als landschapsarchitect verbonden aan commissie ruimtelijke kwaliteit van gemeente Zaanstad en Oostzaan/Wormerland.

ing. HANS BOONSTRA

monumentendeskundige

Hans Boonstra, heeft zijn eigen ontwerp- en adviesbureau en is gespecialiseerd in stadsvernieuwing, renovatie en restauratie. Ook werkt hij als monumentenadviseur bij Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Hans Boonstra is als monumentendeskundige verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

ir. HANS KODDE

architect

Hans is eigenaar van Kodde Architecten te Amsterdam, een bureau met grote kennis op het gebied van restauratie en renovatie. Als bestuurslid van Stichting De Oude Kerk heeft hij het oudste gebouw van Amsterdam onder zijn hoede. Hans is architect-lid voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

ir. HANS PLUCKEL

architect

Hans is gebiedsdeskundige erfgoed Haarlemmermeer en  omgeving, architect en stedenbouwkundige. Voor Mooi Noord-Holland neemt Hans zitting als erfgoedadviseur in de adviescommissie Haarlemmermeer

HESTER AARDSE

architectuurhistoricus

Hester Aardse is architectuurhistoricus en werkt als gebiedsadviseur bij Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam. Haar werk spitst zich toe op de cultuurhistorische kennis en waardering van gebouw, stad en landschap in het kader van (gebieds)ontwikkelingen en ruimtelijke ordening. Hester is aan MOOI Noord-Holland verbonden als monumentenlid in de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar.

ir. HESTER WESSELS

architect en erfgoedspecialist

Hester Wessels is architect en lid van het managementteam van Hylkema Erfgoed. Zij is gespecialiseerd in restauratie en herbestemming, en zet zich in voor een duurzame toekomst voor het erfgoed, door het vergroten van de belevingswaarden en het verbeteren van de gebruiksmogelijkheden.

ir. JAAP VAN DER HOUT

stedenbouwkundige

Jaap van der Hout is stedenbouwkundige en heeft brede ervaring bij verschillende Noord-Hollandse gemeenten. Daarnaast heeft Jaap een bouwkundige achtergrond en veel ervaring als adviseur in verschillende welstands- en kunstcommissies. Hij is voor MOOI Noord-Holland werkzaam als voorzitter in gemeentelijke adviescommissies. 

ir. JAN-RICHARD KIKKERT

architect

Jan-Richard Kikkert is zelfstandig architect met een architectenbureau in Amsterdam, dat gespecialiseerd is in woongebouwen voor specifieke doelgroepen, herbestemmingsprojecten en (agrarische) gebouwen in landelijk gebied. Daarnaast is hij actief in het onderwijs. Voor MOOI Noord-Holland zit hij in diverse kwaliteitsteams en is hij voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Dijk & Waard.

JEROEN HOOYSCHUUR

architect

Jeroen Hooyschuur is architectlid en adviseert voor MOOI Noord-Holland in de regio Noord-Holland Zuid: Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Wijdemeren.

dr. ing. JEROEN ZOMER

Adviseur landschap en cultuurhistorie

Jeroen Zomer is adviseur op het gebied van cultuurlandschappen en zet zijn expertise grotendeels in namens het Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland, een taak die MOOI Noord-Holland namens de provincie uitvoert.

JOHAN JACOBS

architectuurhistoricus

Johan Jacobs heeft specifieke kennis van de regionale bouwtrant in Noord-Holland en veel praktijkervaring in o.a. de Zaanstreek, Haarlem, en Broek in Waterland. Voor MOOI Noord-Holland maakt hij deel uit van Team Zaanstreek (Oostzaan, Wormerland, Zaanstad).

ir. JOOST BUCHNER

erfgoeddeskundige

Joost Buchner werkte als architect voor diverse bureaus en was hoofd van het bureau Bouwkunde, Stadsontwikkeling en VVH te Hoorn. Ook is hij bestuurslid van het Architectuurcentrum Hoorn en auteur van de Architectuurgids Hoorn. Hij is als monumentendeskundige verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies. 

drs. JOSÉ VAN CAMPEN

planoloog

José van Campen is zelfstandig planoloog en gespecialiseerd in ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Tussen 1999-2005 was José adjunct-directeur bij MOOI Noord-Holland en is nog steeds intensief bij de organisatie betrokken als adviseur als het gaat om koersbepaling, modellen voor kwaliteitsadvisering, en opstellen van beleid.

drs. JOUKE VAN DER WERF

architectuurhistoricus

Jouke van der Werf werkt parttime als gebiedsadviseur bij Monumenten & Archeologie van de gemeente Amsterdam en is mede-eigenaar van Bureau op het Plein. Daarnaast publiceert hij over Nederlandse architectuur uit de 19de en 20ste eeuw. Jouke van der Werf is voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie Alkmaar en sinds 2016 lid van de welstandscommissie in Almere.

ir. JUDITH KORPERSHOEK

architect

Judith Korpershoek is architect en heeft een eigen architectenbureau, gevestigd in Amsterdam. Het bureau is gespecialiseerd in bijzondere woonvormen, herbestemmingsprojecten en (agrarische) gebouwen in landelijk gebied. Judith is aan MOOI Noord-Holland verbonden als voorzitter van de Welstandscommissie Haarlemmermeer. 

JULIET OLDENBURG BFA

tuinhistoricus

Juliet Oldenburger is tuinhistoricus en ze zet haar specifieke kennis in voor planbehandelingen in de Erfgoedcommissie en als aanvullend adviseur in lokale adviescommissies.

ir. arch. Karianne Vandenbroucke

architect

Karianne is restauratiearchitect en werkt als projectmanager vastgoed bij Natuurmonumenten. Als erfgoedspecialist staat zij voor een brede waardebenadering en gebiedsgerichte aanpak. Sinds 2022 is zij voorzitter van de Erfgoedcommissie en het Erfgoedteam.

KEES DOORNENBAL

restauratiearchitect

Kees Doornenbal is architect en sinds 1995 eigenaar van Rappange & Partners architecten Amsterdam. Hij richt zich op restauraties, herbestemming en binnenstedelijke nieuwbouw. Sinds 2012 is hij als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland als lid van de Welstand- en Monumentencommissie Alkmaar en sinds 2015 als lid van de Erfgoedcommissie.

ir. KLAAS KINGMA

architect

Klaas Kingma is eigenaar van KKA architecten, de voortzetting van Kingma Roorda architecten. Hij is als gastdocent verbonden (geweest) aan diverse  Academies van Bouwkunst en als adviseur heeft hij zitting gehad in diverse adviescommissies.. Momenteel is hij adviseur in de commissie van de gemeente Zandvoort.

LAURA DE BONTH, MSc

stedenbouwkundige

Laura is partner en stedenbouwkundige bij Urban Synergy, bureau voor stedenbouw en landschap. Daar werkt zij, door de schalen heen, aan ruimtelijke ontwerpen en studies in stad en buitengebied. Sinds 2021 is zij verbonden aan MOOI Noord-Holland als adviseur.

ir. MAARTEN OVERTOOM

architect

Maarten heeft een eigen bureau dat een breed pakket aan opdrachten uitvoert. Hij heeft deelgenomen aan diverse projecten als participerend architect en als superviserend stedenbouwkundige. Voor MOOI Noord-Holland zat hij in verschillende Q-teams en is hij lid van de Welstandscommissie Haarlemmermeer. 

MARCEL HEIJMANS

restauratie-architect en bouwhistoricus

Marcel Heijmans heeft met zijn bureau Studio Architectura veel ervaring op het gebied van nieuwbouw, restauraties, herbestemmingen en bouwhistorisch onderzoek. Sinds 2006 is hij via meerdere commissies verbonden aan MOOI Noord-Holland en is vertrouwd met het beoordelen van ontwerpen op alle schaalniveaus. Zowel binnen als buiten MOOI Noord-Holland heeft Marcel zitting in diverse erfgoedcommissies.

drs. MARIJKE BEEK

architectuurhistoricus

Marijke Beek is architectuurhistoricus en werkt met haar eigen bureau aan opdrachten van de overheid op het gebied van erfgoed en cultuurhistorisch onderzoek, vaak op het snijvlak van inventarisatie, waardebepaling en ontwerp. Zij is lid van de Erfgoedcommissie van MOOI Noord-Holland en is voormalig lid van o.a. de Commissie voor Welstand en Monumenten van Amsterdam.

ir. MARLEEN VAN DRIEL

architect

Marleen van Driel is architect. Na ruim 10 jaar als architect bij Benthem Crouwel Architects te hebben gewerkt, werkt zij nu bij Rijnboutt. Zij is betrokken geweest bij diverse projecten in binnen- en buitenland. Marleen adviseert binnen een aantal gemeentelijke adviescommissies. 

MARLIES VAN DIEST

landschapsontwerper

Marlies van Diest heeft haar eigen ontwerpbureau op het gebied van landschap en inrichting openbaar gebied. Ze is lid van diverse kwaliteitsteams, en ook supervisor van enkele omvangrijke ontwikkelingen, en brengt daardoor veel kennis mee over het landschap en ‘de onbebouwde ruimte’. Dat is waardevol voor de ontwikkeling van een brede gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.

ir. MARTINE VAN VLIET

landschapsarchitect

Landschapsarchitect en stedenbouwkundige Martine van Vliet heeft haar eigen bureau: Atelier Loos van Vliet. Tevens is zij supervisor voor diverse nieuwbouwlocaties, o.a. in Blaricum, Waddinxveen en Hoofddorp. Sinds 2010 is zij aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur.

ir. MIRANDA REITSMA

stedenbouwkundige

Miranda heeft haar eigen bureau Reitsma Stedenbouw, Visie en Strategie en was van 2007 tot 2011 Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland. Op dit moment is zij o.a. kwaliteitsadviseur voor de Hoeksche Waard. Sinds 2012 is zij als voorzitter verbonden aan MOOI Noord-Holland voor diverse gemeentelijke adviescommissies. 

drs. ing. NATASJA HOGEN

architectuurhistoricus

Natasja Hogen is architectuurhistoricus en als docent Architectonische Techniek werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is Natasja actief als zelfstandig erfgoedadviseur en promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2019 is zij aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur. 

ing. NICO ZIMMERMANN

architect

Nico is directeur en eigenaar van ITZ-Architecten B.V. Hij is sinds 1 januari 2019 benoemd tot deken van de BNA regio Amsterdam. Naast vele andere werkzaamheden is hij redacteur van Jellema Hogere Bouwkunde. Voor MOOI Noord-Holland is Nico verbonden aan diverse gemeentelijke adviescommissies (waaronder supervisie gebiedsontwikkeling) en de Erfgoedcommissie.

ir. PETER RUTTEN

architect

Peter Rutten is architect en eigenaar van pr architectenburo in Haarlem. Ontwerpen aan historische gebouwen vraagt altijd om maatwerk.
Het is zijn passie om kennis van een verantwoorde aanpak van historische gebouwen te delen en toe te passen. Daarom heeft hij nevenfuncties bij ERM en is hij gastdocent aan de opleiding Bouwhistorie en Restauratie.
Peter is sinds 2022 aan MOOI-Noord-Holland verbonden als adviseur voor de gemeente Wijdemeren

OLIVER EBBEN

architect

Oliver is architect en eigenaar van studioquint. Daarnaast is hij gastdocent aan de faculteit bouwkunde van de TU-Delft. Na zijn opleiding in Duitsland heeft hij ervaring opgedaan als architect bij o.a. Claus en Kaan en VMX architects op het gebied van woningbouw en publieke gebouwen. Oliver is architectlid van de CRK&E Gooise Meren.

ONNO VLAANDEREN

architect

Onno heeft zijn eigen architectenbureau en daarnaast is hij altijd actief geweest als docent. De laatste jaren zijn er ook supervisie werkzaamheden bijgekomen, o.a. in Zaanstad. Onno is als adviseur aan MOOI Noord-Holland verbonden en vaste voorzitter van de commissie voor second opinions

ing. PATRICK VAN EMMERIK

architect

Patrick van Emmerik is oprichter van AVEM Architecten, gespecialiseerd in woningbouw, zorg- en restauratiewerken. Hij heeft ruime ervaring als adviseur in verschillende welstands- en monumentencommissies in Noord-Holland. Sinds 2016 is hij als architect verbonden aan MOOI Noord-Holland en is hij architectlid voor diverse gemeentelijke adviescommissies.

ir. PAUL KRAMER

architect

Paul is architect en heeft zijn eigen bureau in Zaandam. Een speciaal plekje in zijn hart heeft historische en vooral moderne houtbouw. Paul is aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur in gemeentelijke adviescommissies.

PETER DE RUYTER

landschapsarchitect

Peter de Ruyter is eigenaar van het bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur. Het bureau richt zich op actuele vragen in relatie tot het landschap, zoals klimaatverandering, demografische verschuivingen (krimp) en ruimte voor hernieuwbare energie. Peter is sinds 2017 aan MOOI Noord-Holland verbonden als adviseur en voorzitter van verschillende gemeentelijke adviescommissies.

ir. REMCO REIJKE

stedenbouwkundige

Als zelfstandig stedenbouwkundige werkt Remco voor diverse publieke en private opdrachtgevers aan plannen variërend van verkavelingstudies tot strategische visies op stadsniveau. Ook is hij docent stedenbouw en is hij betrokken bij het Zuid-Afrikaanse SHiFT. Remco is voor MOOI Noord-Holland adviseur en voorzitter van gemeentelijke adviescommissies.

RICHARD COLOMBIJN

landschapsarchitect, stedenbouwkundige

Richard Colombijn is stedenbouwkundige en landschapsarchitect en partner bij het Amsterdamse bureau RRog. Sinds januari 2008 is hij verbonden aan MOOI Noord-Holland en voert momenteel advieswerkzaamheden uit als voorzitter van een gemeentelijke adviescommissie en in de rol van supervisor.

ROB BAKELAAR

architect

Rob Bakelaar is directeur en eigenaar van Tekta Architekten v.o.f., te Lelystad. Ook is hij lid van de Bond Heemschut Flevoland en lid van de Regieraad Oost-Nederland. Rob is sinds 2004 verbonden aan MOOI Noord-Holland als architectlid van diverse gemeentelijke adviescommissies.

ROB DE VRIES

architect en bouwhistoricus

Rob de Vries is eigenaar van architectenbureau De Vries Urban Architecture (DVUA BV). Het bureau is gespecialiseerd in verschillende vormen van nieuwbouw en in hergebruik van oude gebouwen en restauraties. Sinds 2002 is hij zowel als architect en als monumentendeskundige verbonden aan MOOI Noord-Holland.

ir. ROBBERT-JAN WIJNTJES

stedenbouwkundige

Robbert Jan Wijntjes is een ervaren stedenbouwkundige. Hij heeft supervisie gehad over grote uitbreidingsplannen en heeft een aantal herstructureringsprojecten begeleid. Voor MOOI Noord-Holland is hij voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Noorderkwartier en de Gemeentelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit Den Helder.

ir. RON BALTUSSEN

architect

Ron Baltussen is architect en mede-eigenaar bij Hooyschuur architecten. Ron is sinds 1999 aan MOOI Noord-Holland verbonden en werkt als architectlid en voorzitter voor diverse gemeentelijke adviescommissies in Noord-Holland. Ron is tevens gemandateerd lid van de Erfgoedcommissie van MOOI Noord-Holland.

SANDRA VAN ASSEN

architect & stedenbouwkundige

Sandra van Assen is stedenbouwkundige en architect. Zij is zelfstandige, promoveert aan de TU Delft op kwaliteitsadvisering en ze is stedenbouwkundige bij de gemeente Súdwest-Fryslân. Sandra is voor MOOI Noord-Holland adviseur in de Commissie West-Friesland en aan de Overlegtafel Medemblik namens de Commissie.

drs. SOPHIE VAN GINNEKEN

architectuurhistoricus

Sophie van Ginneken werkte aan uiteenlopende publicaties over architectuur en stedelijke ontwikkeling, en maakte cultuurhistorische adviesrapporten over gebouwen en complexen. Daarnaast is zij docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2017 is ze voorzitter van de adviescommissie Noord-Holland Zuid.

ir. WILLEMIEN VAN DUIJN

architect

Naast haar functie als architect en partner van buro³ architecten is Willemien lid van de beroepservaringcommissie Bureau Architectenregister en gastdocent aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Voor MOOI Noord-Holland is zij architectlid in verschillende gemeentelijke adviescommissies en heeft ze zitting in het Kwaliteitsteam Duin en Bosch en de Limmerlinten Castricum.