Werken bij MOOI Noord-Holland

MOOI Noord-Holland heeft als doel omgevingskwaliteit in Noord-Holland te bevorderen en te behouden. Door middel van omgevingsadviezen, proces- en ontwerpbegeleiding, beleidsontwikkeling en het delen van relevante kennis streven wij dat doel na. MOOI Noord-Holland levert op verschillende momenten in planprocessen gespecialiseerde vakmensen in commissies, kwaliteitsteams en in projecten. We maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring van circa 60 omgevingsadviseurs die allen adviseren vanuit verschillende vakinhoudelijke invalshoeken en specialismen; stedenbouw, planologie, landschap, cultuurhistorie, architectuur. Allemaal vanuit dezelfde passie en gedrevenheid voor de ontwikkeling van goede omgevingskwaliteit.

Wij zijn altijd opzoek naar goede adviseurs voor onze gemeentelijke adviescommissies. Stuur je CV en motivatie naar info@mooinoord-holland.nl Onderstaand vind je de profielschetsen voor een voorzitter en commissielid.

Profiel voorzitter
Profiel commissielid