ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

Wij zijn de onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. We doen dat altijd vanuit het publieke belang. Onze adviseurs slaan een brug tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen en tussen regelgeving, beleid en gewenste veranderingen. Van een kleine verbouwing tot een grote stedelijke of landschappelijke ingreep, onze inbreng is deskundig, creatief en constructief. We bieden onze deskundigheid aan gemeenten, bewoners, eigenaren, ondernemers en belanghebbenden. Aan u.

Lees meer over MOOI Noord-Holland.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

AGENDA

ALLE BIJEENKOMSTEN

GEMEENTEN

Vind hier uw gemeente

Vind hier de adviescommissie van uw gemeente. Hier treft u meer informatie over de samenstelling van de adviescommissie, de vergaderdata, jaarverslag en de betreffende commissiecoördinator.

AANGESLOTEN GEMEENTEN

ACTUEEL

2022-05-27T16:11:48+02:00

Overlijden Marloes van Haaren

Verdrietig en aangeslagen zijn we door het plotselinge overlijden van Marloes van Haaren, architect, tijdens een verblijf in Frankrijk. Marloes was vanaf 2003 als adviseur verbonden aan onze organisatie. Binnen de monumentencommissie van Noord-Holland en de commissies van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede betoonde zij zich een bevlogen, bekwaam en nauwgezet vakvrouw die op een aimabele maar besliste toon het gesprek wist te voeren over ruimtelijke kwaliteit, monumentale waarden en bouwkundige details. Ook heeft zij zich met veel energie ingezet voor de het verbeteren van de bestaande bebouwing van de Gordel '20-'40 en de 19e-eeuwse wijken van Amsterdam en voor het Netwerk Vrouwen, Bouwen, Wonen. Marloes heeft met haar toewijding aan het vakgebied een belangrijke bijdrage geleverd aan een mooier Noord-Holland. We wensen haar familie en dierbaren heel veel sterkte.

ACTUELE PROJECTEN
NAAR DE AGENDA
AANGESLOTEN GEMEENTEN
ACTUELE PROJECTEN