ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT

Wij zijn de onafhankelijke en niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland. We doen dat altijd vanuit het publieke belang. Onze adviseurs slaan een brug tussen ogenschijnlijk tegengestelde belangen en tussen regelgeving, beleid en gewenste veranderingen. Van een kleine verbouwing tot een grote stedelijke of landschappelijke ingreep, onze inbreng is deskundig, creatief en constructief. We bieden onze deskundigheid aan gemeenten, bewoners, eigenaren, ondernemers en belanghebbenden. Aan u.

Lees meer over MOOI Noord-Holland.

Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland

GEMEENTEN

Vind hier uw gemeente

Vind hier de adviescommissie van uw gemeente. Hier treft u meer informatie over de samenstelling van de adviescommissie, de vergaderdata, jaarverslag en de betreffende commissiecoördinator.

ACTUEEL

Pilotproject Festung IJmuiden

In opdracht van RCE heeft MOOI Noord-Holland onderzoek gedaan naar hoe de resten van de Atlantikwall geïnventariseerd, gewaardeerd, geborgd en ontwikkeld kunnen worden: Pilotproject Festung IJmuiden.