Marian van der Weele

voorzitter

Burgemeester van gemeente Waterland

drs. Freek Schmidt

bestuurslid

Architectuurhistoricus

Marc Reniers, bestuurslid

ir. Marc Reniers

bestuurslid, penningmeester a.i.

architect

Rob van Leeuwen, bestuurslid

ir. Rob van Leeuwen

bestuurslid

landschapsarchitect

Mariëtte Sedee

bestuurslid

wethouder gemeente Haarlemmermeer

Thijs Kroese

bestuurslid

voormalig wethouder gemeente Purmerend

Wessel Breunesse

bestuurslid

wethouder gemeente Zaanstad