Bestuur

Bestuur 2017-06-30T09:36:14+00:00
Hans Krieger, voorzitter

Hans Krieger

voorzitter

wethouder gemeente Purmerend

Evert Vermeer, penningmeester en vicevoorzitter

Evert Vermeer

penningmeester en vicevoorzitter

Irmgard van Koningsbruggen, lid

drs. Irmgard van Koningsbruggen

bestuurslid

architectuurhistoricus

Marc Reniers, bestuurslid

ir. Marc Reniers

bestuurslid

architect

Ronald Vennik, bestuurslid

Ronald Vennik

bestuurslid

wethouder gemeente Velsen

Jeanine van Pinxteren, bestuurslid

Jeanine van Pinxteren

bestuurslid

dagelijks bestuurder stadsdeel centrum Amsterdam

Rob van Leeuwen, bestuurslid

ir. Rob van Leeuwen

bestuurslid

landschapsarchitect