Ronald Vennik

voorzitter

griffier van gemeente Langedijk

Irmgard van Koningsbruggen, lid

drs. Irmgard van Koningsbruggen

bestuurslid

architectuurhistoricus

Marc Reniers, bestuurslid

ir. Marc Reniers

bestuurslid

architect

Jeanine van Pinxteren, bestuurslid

Jeanine van Pinxteren

penningmeester

vm. dagelijks bestuurder stadsdeel centrum Amsterdam

Rob van Leeuwen, bestuurslid

ir. Rob van Leeuwen

bestuurslid

landschapsarchitect

Jan Kastje

bestuurslid

wethouder Hilversum