Categorie

Cultuurhistorie, Stedenbouw, Landschap en Ruimtelijke Ordening

Projectgegevens

Naam project
Zorglandgoed Duin & Bosch
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Zorgterrein in combinatie met wonen en andere functies
Adres
Oude Parklaan 125
Plaats
Bakkum
Gemeente
Castricum
Gerealiseerd in
2011 - nu
(Bruto) Oppervlak (m2)
ca. 90 hectare

Algemene toelichting op het project

Het zorglandgoed Duin & Bosch bij Castricum wordt ingrijpend vernieuwd. Vollmer & Partners heeft hiervoor een integrale visie ontwikkeld. Het plan combineert het herstellen van vele Rijksmonumenten met het harmonieus inpassen van eigentijdse ontwikkelingen op het gebied van zorg, wonen en infrastructuur in een gekoesterde landschappelijke omgeving. Het hergebruik van oude patronen en het versterken van aanwezige kwaliteiten vormen daarbij de rode draad. De rijke historie is ontleed, van stof ontdaan en opnieuw vormgegeven in opdracht van de gemeente Castricum en de Parnassia Groep. Met de structuurvisie is zorgvuldig ingespeeld op de behoeftes van de uiteenlopende doelgroepen die op het terrein gehuisvest zijn (verslavingszorg en psychiatrische zorg). Nieuwe woningen op het terrein maken de omvangrijke vernieuwing financieel mogelijk en ondersteunen het idee om het zorgterrein deel te laten uitmaken van de “gewone” woonwereld. Zo zijn zorggebouwen open ingepast zonder (zichtbare) harde begrenzingen en vervlecht de infrastructuur de verschillende terreindelen. De integratie wordt extra onderstreept door voorzieningen zoals De Oude Keuken. In het centrale deel heeft de 19e-eeuwse opbouw tot inspiratie gediend. De nog bestaande monumentale paviljoens zijn herbestemd en hersteld. Ze bieden plaats aan zorg, wonen, werken en horeca. Waar ooit paviljoens stonden zijn nieuwe gebouwd. Samen vormen ze een ensemble, dooraderd door paden en wegen. Van aanwezige landschapselementen zoals groenopstanden en duinreliëf is dankbaar gebruik gemaakt. Een oude tramroute is hersteld als informatiepad. Rond het historische hart is een krans van nieuwbouwontwikkelingen gerealiseerd, in aard en opbouw duidelijk contrasterend met de bebouwing in het middendeel. Ze zijn kleinschaliger en bieden plaats aan wonen en zorg. De nieuwbouw is opgenomen in groene pockets en geïntegreerd in de krachtige groene rand om het terrein. Daartussen bevindt zich ook de monumentale begraafplaats die hersteld wordt. Diverse kleine monumenten krijgen tevens een nieuwe toekomst als woning. Sinds de vaststelling van de visie en het beeldkwaliteitsplan in 2010 zijn wij intensief betrokken geweest bij de verdere ontwikkeling, van terreinontwerp tot supervisie. Veel te danken is aan de inzet van STAAT Bouwmanagement, AMGEA, Parnassia Groep / Dijk & Duin, de gemeente en vele andere partijen die het terrein een warm hart toe dragen.

Indiener

Naam indiener
Irene Edzes

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Vollmer & Partners
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Tom Bullens

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Parnassia Groep en gemeente Castricum

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
STAAT Bouwmanagement, AMGEA
Naam gebruiker
Dijk en Duin (en bewoners, bedrijven etc.)
Naam fotograaf
Vollmer & Partners

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending