STROOMVERSNELLING

Duurzame renovatie concepten

Stroomversnelling is een initiatief om particuliere rijwoningen uit de periode 1950 -1980 toekomstbestendiger en energiezuiniger te krijgen. De bedoeling is om op grote schaal en met veel snelheid vraag en aanbod te creëren voor Nul op de Meter-verbouwingen en algehele opwaardering van de woning.

Beïnvloeding van omgevingskwaliteit

De renovaties zijn vaak ook ingrijpend voor het uiterlijk van de woningen en beïnvloeden de omgevingskwaliteit. In september 2015 is een convenant getekend tussen Stroomversnelling en het Team Ruimtelijke Kwaliteit. In dit convenant is afgesproken dat een renovatie naast verduurzaming ook de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving moet vergroten. Om dit te waarborgen hebben MOOI Noord-Holland en alle zusterorganisaties in andere provincies elk een coördinator aangewezen waarmee een bouwer of initiatiefnemer in een vroeg stadium contact kan opnemen om de procedure en de uitgangspunten met de lokale adviescommissie af te stemmen.

Coördinator MOOI Noord-Holland

Kees van Hoek, architect en secretaris van de Welstandscommissie Heerhugowaard, is de stroomversneller namens MOOI Noord-Holland. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via T 072 520 4459 of onderstand mailadres.