Handreiking Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit

De Handreiking Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit is een uitgave van de VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is een handig hulpmiddel om in de komende periode de advisering over goede omgevingskwaliteit ‘Omgevingswet-proof’ te maken. MOOI Noord-Holland is actief bij de totstandkoming van deze handreiking betrokken geweest.

Wat er verandert
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting per 1-1-2021) verandert ook de wettelijke grondslag van de adviescommissies in de gemeenten. Gemeenten bepalen voortaan zelf hoe breed zij de advisering over omgevingskwaliteit willen organiseren. Voor de overgang van de huidige wettelijke adviestaken welstand, monumenten en ruimtelijke kwaliteit bestaat geen overgangsrecht.

Keuzes
In de handreiking staat omschreven wat verplicht is en welke keuzes er kunnen en moeten worden gemaakt. De handreiking biedt hulp aan zowel gemeenten die veel hetzelfde willen laten – de bestaande commissie willen behouden – als aan gemeenten die van de gelegenheid gebruik willen maken om de advisering anders te organiseren. Binnen enkele weken komt ook deel twee van deze handreiking beschikbaar, waarin een model-verordening met keuzeteksten is opgenomen. Voor gemeenten die al zover zijn heeft MOOI Noord-Holland op verzoek een voorbeeld van een concept-reglement beschikbaar.

Contact
Voor meer informatie over de advisering over omgevingskwaliteit, het opvragen van het concept-reglement of voor andere vragen zijn wij bereikbaar op T 072 520 44 59 of info@mooinoord-holland.nl.

Handreiking Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit