Handreiking Adviesstelsel voor omgevingskwaliteit en modelverordening

De Handreiking Adviesstelsel voor Omgevingskwaliteit is een uitgave van de VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is een handig hulpmiddel om in de komende periode de advisering over goede omgevingskwaliteit ‘Omgevingswet-proof’ te maken. MOOI Noord-Holland is actief bij de totstandkoming van deze handreiking betrokken geweest.

Wat er verandert
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (naar verwachting per 1-1-2021) verandert ook de wettelijke grondslag van de adviescommissies in de gemeenten. Gemeenten bepalen voortaan zelf hoe breed zij de advisering over omgevingskwaliteit willen organiseren. Voor de overgang van de huidige wettelijke adviestaken welstand, monumenten en ruimtelijke kwaliteit bestaat geen overgangsrecht.

Keuzes
In de handreiking staat omschreven wat verplicht is en welke keuzes er kunnen en moeten worden gemaakt. De handreiking biedt hulp aan zowel gemeenten die veel hetzelfde willen laten – de bestaande commissie willen behouden – als aan gemeenten die van de gelegenheid gebruik willen maken om de advisering anders te organiseren.

Modelverordening inrichting gemeentelijke adviescommissie

Inmiddels is ook de modelverordening voor de inrichting van de gemeentelijke adviescommissie gepubliceerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit (FRK), en daar zijn we erg blij mee. Het gaat ons en de gemeenten in Noord-Holland helpen om deze stap van de implementatie van de Omgevingswet goed en degelijk te regelen.

Contact

Hoe ziet het traject tussen modelverordening en goede omgevingskwaliteit er vervolgens uit? We zijn bij de totstandkoming van de modelverordening betrokken geweest en kunnen je mogelijk ondersteunen. We staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden en verheugen ons om samen met jullie aan de slag te gaan. We zijn bereikbaar via T 072 520 44 59 of info@mooinoord-holland.nl.