Kusten van het IJsselmeer

Op 27 mei 2021 werd het startschot gegeven voor de Erfgoed Deal-project Kusten van het IJsselmeer. De coördinatie en uitvoering van het project is in handen van MOOI Noord-Holland en Het Oversticht, in samenwerking met de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel en Noord-Holland.

Project

Het project Kusten van het IJsselmeer bouwt voort op de eerder vastgestelde IJsselmeeragenda 2050. Op locaties waar (bouw)plannen echt aan de orde zijn, worden bewoners, bestuurders, ambtenaren en specialisten de komende tweeëneenhalf jaar op een inspirerende en originele manier bij elkaar gebracht om samen het gesprek aan te gaan over de kwaliteit van de omgeving rondom het IJsselmeer.

Ontwikkelen met meerwaarde

Vanuit een breed gedragen ambitie kijken we naar de grote gebiedsopgaven die op ons wachten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan energie, klimaat, woningbouw, natuur, recreatie en toerisme. Hier zijn veel partijen bij betrokken. Hoe kunnen al deze partijen samenwerken om de gestelde ambities waar te maken? Daar willen wij met deze campagne een bijdrage aan leveren. Het doel van “Kusten van het IJsselmeer” is om vanuit erfgoed, landschap, cultuurhistorie en ecologie te kijken naar gebiedsontwikkeling en zo in omgevingsvisies en gebiedstransformaties waarden toe te voegen. Alle ontwikkelingen moeten meerwaarde hebben voor het IJsselmeergebied als geheel.

Rondtrekkende participatiekaravaan

Als rondtrekkende participatiekaravaan brengen we partijen aan de hand van dialoog en debat met elkaar in gesprek en proberen we participatie bij ontwikkelingen vanaf het begin te vergroten. We stellen het opdoen en delen van kennis, ervaring en inspiratie centraal. Daarbij willen we participatie stimuleren en vinden we het belangrijk om de dialoog aan te gaan met bestuurders, met maatschappelijke organisaties en met bewoners en gebruikers. Het IJsselmeergebied moet een landschap van wereldklasse worden, een toekomstbestendig water- en ecosysteem van vitaal economisch belang.

Samen bereik je meer

De kracht van dit project is dat we op een creatieve manier partijen bij elkaar brengen die niet standaard aan dezelfde tafel zitten en dat we met een brede blik kijken naar het gebied. Zo kunnen we betrokkenen verbinden en inspireren. We zetten de kwaliteit van de kust voor een groter publiek in de spotlights en zullen met veel lokale en regionale partners samenwerken.

De organisatie zoekt naar goede initiatieven via aanmelding en inschrijving en gaat uiteraard ook zelf op zoek. Heb je zelf een initiatief of speelt er iets in jouw omgeving, laat het ons weten.