Ontdek de gebiedsbiografie Noordzeekanaalgebied: landschap van contrasten

www.gebiedsbiografienzkg.nl is nu beschikbaar op je computer, tablet en telefoon.

Ontdek de gebiedsbiografie Noordzeekanaalgebied: landschap van contrasten

De gebiedsbiografie van het Noordzeekanaalgebied werpt een boeiende blik op het karaktervolle gebied, waar de lagen van de geschiedenis grote contrasten hebben veroorzaakt. Tijdens het jaarcongres NZKG 2023 is de website van de gebiedsbiografie gelanceerd. De biografie is een waardevolle bron van kennis voor iedereen die betrokken is bij of geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebieden biedt handvatten voor de toekomst: hoe ga je met die karakteristieken om bij ruimtelijke ontwikkelingen?

Niet alleen beschrijft de biografie de oorsprong van het gebied en zijn huidige vorm, maar biedt ook inzichten in hoe de unieke kenmerken van het Noordzeekanaalgebied kunnen worden benut bij toekomstige ontwikkelingen en bij het maken van beleid. Van duurzame woningbouw en industrie tot windmolens op land en zee, deze biografie biedt inzichten om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en het gebied herkenbaar en beleefbaar te houden.

De ontstaansgeschiedenis van het Noordzeekanaalgebied is in zes thema’s beschreven, geïllustreerd en in kaart gebracht. Per thema benoemt MOOI Noord-Holland wat kenmerkend is voor het Noordzeekanaalgebied en geven ze ‘omgangsvormen’ mee voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Daarmee wordt een praktische link gelegd tussen de geschiedenis en de toekomst.

We nodigen beleidsmakers, ontwerpers en ontwikkelaars uit om de gebiedsbiografie te lezen. Kennis van het verleden en de kwaliteiten die in het gebied aanwezig zijn, bieden de kans om plannen beter, rijker en mooier te maken. Deze website is gemaakt door MOOI Noord-Holland in samenwerking met Buro Schout en Miranda Reitsma, Programmabureau NZKG en provincie Noord-Holland en met financiële steun van het ministerie van OCW. Ook hebben input geleverd: gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Haarlemmermeer, Heemskerk, Zaanstad, Oostzaan en Velsen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap van Rijnland..

Wil je meer weten? Lees de Gebiedsbiografie Noordzeekanaalgebied en ontdek de verborgen schatten van dit unieke landschap: https://biografienzkg.nl/