.

Opgave van de Energietransitie

Op 16 januari 2018 vond de 19e Jan Wilslezing plaats over De Opgave van de Energietransitie uitgesproken door:

ir. Dirk Sijmons
landschapsarchitect

prof. dr. Wim Sinke
manager programmaontwikkeling ECN Solar Energy

Tijdens de Jan Wilslezing 2015 schetste Dirk Sijmons onder de titel ‘Urban by Nature’ al een beeld van de consequenties en ruimtelijke impact van de energietransitie. We zijn nu drie jaar verder: wat is de stand van zaken? Wat zijn de meest recente inzichten? Met de bijdrage van Wim Sinke als autoriteit is op het terrein van de razendsnelle innovatie van zonne-energie, brachten we ontwerpend onderzoek en de laatste technologische ontwikkelingen samen. Lees hier het verslag en bekijk de presentaties.

Over de sprekers

ir. Dirk Sijmons

Dirk Sijmons (1949) studeerde Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en is een van de drie grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten. Sijmons ontving in 2002 de Rotterdam Maaskantprijs. In 2004 werd hij door de minister van LNV benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap. In 2007 ontving hij de prestigieuze Edgar Donckerprijs voor zijn bijdrage aan de ‘waarachtig Nederlandse cultuur’. Naast zijn werkzaamheden voor IABR–2014– bekleedt Sijmons momenteel onder andere de leerstoel Landscape Architecture aan de TU Delft.

prof. dr. Wim Sinke

Manager Programmaontwikkeling bij ECN Solar Energy in Petten. Hij is tevens bestuurslid van de TKI Urban Energy, de nationale publiek-private samenwerking voor energie-innovaties in de gebouwde omgeving, inclusief zonne-energie. Daarnaast is hij co-chairman van het European Technology & Innovation Platform Photovoltaics (ETIP PV), deeltijdhoogleraar Photovoltaic Energy Conversion aan de Universiteit van Amsterdam en als gastmedewerker verbonden aan onderzoekinstituut AMOLF.

Wim Sinke studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en deed van 1981 tot 1985 promotieonderzoek op het gebied van zonnecellen bij het FOM-Instituut AMOLF in Amsterdam.  Vervolgens werkte hij als postdoc bij het Hitachi Central Research Laboratory in Tokyo en enkele jaren als groepsleider bij AMOLF alvorens in 1990 bij ECN in dienst te treden om het onderzoeksprogramma op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie (PV, ofwel zonnestroom) op te zetten.

Over de Jan Wilslezing

Jan Wilslezing wordt jaarlijks georganiseerd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst voor betrokkenen van MOOI Noord-Holland. Voor de lezing, vernoemd naar de Nederlandse architect Jan Wils, wordt ieder jaar een bevlogen spreker met actueel thema uitgenodigd. De voorgaande sprekers zijn:

2017 – ir. Floris Alkemade, rijksbouwmeester
2016 – Melanie Schultz van Haegen, minister Infrastructuur en Milieu
2015 – Dirk Sijmons, Urban by nature
2014 – Paul de Ruiter, architect: Het gebouw als energiebron
2013 – Eric Luiten, na tien jaar Belvedere programma
2012 – Francine Houben, “Dutch mountains”
2011  – Rudy Stroink, C.O.A.C.H. bij TCN over “Leegstand en Herbestemming”
2010 – Cees van ‘t Veen, directeur RCE over de Emancipatie van het Erfgoed
2009 – Han Hefting, Jan Kuiper, actuele ontwikkelingen en opgaven in het landelijk gebied NH
2008 – Marinke Steenhuis, promotieonderzoek stedenbouwkundige Pieter Verhagen
2007 – Rein Geurtsen, de betekenis van cultuurhistorie in het stedenbouwkundig ontwerp
2006 – Hans Ibelings, het neo-traditionalisme in architectuur
2005 – Pepijn Godefroy, ontwikkelingen in het buitengebied
2004 – Adriaan Geuze, de verschillen tussen Amsterdam en Rotterdam
2003 – Yttje Feddes, landschapsarchitect, Stelling A’dam
2002 – Peter Bitter, archeoloog over de ontwikkelingsgeschiedenis Alkmaar
2001 – Matthie Vermeulen over de restauratie van de Rijkswerf in Den Helder
2000 – Noud de Vreeze, studiereis Jemen