Verkenning ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen

De 3500 bedrijventerreinen in ons land staan, grosso modo, niet bekend vanwege hun schitterende architectuur en geweldige stedenbouwkundige opzet. De meeste mensen hebben de indruk dat ze lelijk zijn. Toch komen er dagelijks miljoenen mensen in die gebieden; de bedrijven die er gevestigd zijn zorgen voor dertig procent van de werkgelegenheid.

Op verzoek van het ministerie van BZK heeft MOOI Noord-Holland samen met Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, Het Oversticht, Gelders Genootschap, Dorp, Stad en Land en TLU landschapsarchitecten een verkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke kwaliteit van de bedrijventerreinen. Daaruit blijkt dat (samenwerkende) overheden de laatste jaren hogere kwaliteitseisen zijn gaan stellen aan de opzet van de terreinen en het uiterlijk van de bouwwerken, en dat ook ondernemers zelf, verenigd in ‘parkmanagement’-organisaties, investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Veel oudere bedrijventerreinen vragen echter dringend om kwaliteitsverbetering. Er staan omvangrijke investeringen voor de deur in het kader van de energietransitie en de klimaatadaptatie, omdat de terreinen transformeren naar gemengde gebieden (behalve werken ook detailhandel en horeca) of naar woningbouw.

Die komende investeringsgolf is een kans om de gebouwen en de inrichting van de terreinen aan te pakken en zo de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden te verbeteren. In de “Verkenning Ruimtelijke Kwaliteit Bedrijventerreinen” wordt aan de hand van vijf voorbeelden onderzocht welke knelpunten en kansen er liggen.

Contact

We staan klaar om eventuele vragen te beantwoorden. Neem voor meer informatie contact op met Ingrid Langenhoff via T 072 520 44 59 of i.langenhoff@mooinoord-holland.nl.