DUMO-CONSULENT

Hulp bij verduurzamen monumenten in Noord-Holland

Monumenteneigenaren die willen verduurzamen door energie te besparen en/of duurzame energie op te wekken kunnen bij de DuMo-consulent van MOOI Noord-Holland terecht voor advies en ondersteuning bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Een gezonde en duurzame toekomst voor erfgoed

Monumenten zijn fantastisch omdat ze een rijke geschiedenis kennen en een bijzondere woon- of werkomgeving bieden. Maar ze zijn niet altijd even energiezuinig en goed verduurzamen vraagt om maatwerk, want elk monument is anders. Verduurzamingsmaatregelen kunnen het wooncomfort enorm vergroten en er is veel mogelijk, zolang de maatregelen afgestemd zijn op het pand en de monumentale waarden niet aantasten. Onze DuMo-consulent begeleidt monumenteneigenaren bij concrete plannen voor het verduurzamen van monumenten in Noord-Holland. De DuMo-consulent brengt als onafhankelijke adviseur de belangen van de monumenteneigenaren samen met ons collectieve belang: zorgen dat het Noord-Hollandse erfgoed een gezonde en duurzame toekomst tegemoet gaat zonder het karakter te verliezen.

Aanvraag advies

Voor meer informatie over de DuMo-consulent of een concrete adviesvraag, neem contact op met Sebas Baggelaar via s.baggelaar@mooinoord-holland.nl