Nota Uiterlijk van Bouwwerken Waterland 2018

In opdracht van de gemeente Waterland

Beleidsnota als basis voor gesprek

Waterland is beroemd vanwege het groene landschap met daarin het mooie stadje Monnickendam en de schilderachtige dorpen. Om hier zorgvuldig mee om te gaan en deze schoonheid te bewaren voor latere generaties voert de gemeente welstandsbeleid.

MOOI Noord-Holland stelde in opdracht van de gemeente een vernieuwde welstandsnota op, die in speelt op de zeer actuele vragen ten aanzien van duurzaamheid en maatwerk. Zo zijn er heldere duurzaamheidsmaatregelen als zonnepanelen, warmtepompen en isolatie in opgenomen en is de nota een nadrukkelijke uitnodiging aan de initiatiefnemers om met de gemeente in gesprek te gaan. Ook al lijkt het initiatief niet gelijk te voldoen aan de richtlijnen. De gebruikelijke criteria zijn daarom vervangen door gebiedsgerichte kwaliteitsambities. De beleidsnota vormt daarmee vooral een basis om het gesprek over kwaliteit te voeren en is geen afvink-lijstje met criteria.

Duurzaamheid: balans tussen noodzaak en kwaliteit

Ten aanzien van duurzaamheid is gezocht naar een zorgvuldige balans tussen enerzijds de behoefte en noodzaak van verduurzaming en anderzijds de kwaliteit van het landschap en erfgoed in Waterland. In gesprekken met bewoners, dorpsraden, historische verenigingen en lokale duurzaamheidsorganisaties is geconcludeerd dat een combinatie van vooraf duidelijkheid bieden en de mogelijkheid van maatwerkoplossingen het meest gewenst is. In de nota zijn bijvoorbeeld heldere richtlijnen voor de plaatsing van zonnepanelen gegeven, maar wordt tegelijkertijd aangegeven dat voor elke situatie gezocht kan worden naar een specifieke oplossing.

Projectteam

Ingrid Langenhoff, beleidscoƶrdinator MOOI Noord-Holland
Bas Schout, Schout rv&b

Heeft u vragen over inpassing van duurzaamheidsmaatregelen in uw welstandsnota? Neem contact op met Ingrid Langenhoff.