Cultuurhistorische waarden

In april 2013 heeft MOOI Noord-Holland, toen nog WZNH, i.s.m. de Provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland en de Boerderijenstichting Noord-Holland de handreiking Cultuurhistorische waarden in Bestemmingsplannen opgesteld. Deze handreiking heeft als doel om gemeenten een algemeen advies te geven hoe cultuurhistorische waarden op een adequate wijze in het bestemmingsplan geborgd kunnen worden.

Download hier de handreiking Cultuurhistorische waarden in Bestemmingsplannen.

cultuurhistorische-waarden-in-bestemmingsplannen-april-2013

Meer informatie

Heeft u vragen over cultuurhistorische waarden in uw gemeente of erfgoed gerelateerd? Neem contact op met Dorine van Hoogstraten, strategische beleidsadviseur MOOI Noord-Holland of via 072-5204459.