de_collectie_mooi_in_noord_holland4

COLLECTIE MOOI IN NOORD-HOLLAND

De collectie MOOI in Noord-Holland is een digitale beeldbank bestaande uit de mooiste plekken in Noord-Holland die zijn ingezonden door bewoners en bezoekers, door u!

De totstandkoming van de collectie is een zoektocht naar ‘wat we mooi vinden’: naar schoonheid in onze provincie. Dat is belangrijk om te weten voor het behoud en de ontwikkeling van een goede leefomgeving. De inzendingen bieden een schat aan informatie voor plannenmakers en beleidsmakers; voor de overheid én voor u.

Met de toelichting en trefwoorden bij uw inzending maken wij deelcollecties: de mooiste stolpboerderijen, meest gewaardeerde plekken van Alkmaar, de mooiste voorbeelden van de Amsterdamse School, enzovoorts. Elke inzending draagt daar aan bij; de collectie MOOI in Noord-Holland is een museum met vele routekaarten en steeds meer zalen.

WAAROM DEZE COLLECTIE?

De collectie biedt u hulp bij het vormgeven van uw ruimtelijke plannen. Ook gemeenten en provincie kunnen putten uit de collectie bij het opstellen van hun beleid voor kwaliteit in de ruimte. Samen krijgen we een overzicht van wat u mooi vindt in deze provincie. Dat helpt bij onze advisering en bij uw planvorming.

De collectie heeft alleen bestaansrecht als er zoveel mogelijk mensen aan meewerken. Bouw mee!