Arie Keppler Prijs 2022

De tweejaarlijks uit te reiken Arie Keppler Prijzen beslaan een breed terrein van architectuur, stedenbouw, landschap, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie. De inzendingen betreffen veelal nieuwe gebouwen, plannen voor de openbare ruimte, ruimtelijke ingrepen, herbestemmingen, restauraties, transformaties, inpassingen van duurzaamheidsoplossingen, beleidsinspanningen, etc.

Zend in voor de Arie Keppler Prijs 2022
Naar alle inzendingen van Arie Keppler 2022
Vragen? Neem contact op met Sanne
Spelregels en algemene voorwaarden
Statuut Arie Keppler Prijs
Wie was Arie Keppler? Lees verder op Oneindig Noord-Holland
Download hier het juryrapport 2020

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. Als onafhankelijk adviseur is MOOI Noord-Holland betrokken bij het stimuleren en borgen van kwaliteit in beleid en ontwerp voor de leefomgeving. Wij zien het als onze taak om publieke en politieke belangstelling te wekken voor het belang van goede omgevingskwaliteit.

Vakjury

De vakjury stelt op basis van de inzendingen vier categorieën vast. De categorieën zijn gedefinieerd op basis van de actuele en belangwekkende thema’s.

Drs. Irmgard van Koningsbruggen architectuurhistoricus en erfgoeddeskundige (juryvoorzitter)
Ir. Marjolein van Eig Architect, Directeur BureauVanEig en winnaar Arie Keppler Prijs 2020
Ir. Bart van der Vossen Stedenbouwkundige/ architect, Directeur Ontwikkeling & Strategie Utrecht
Laura de Bonth Partner en stedenbouwkundige bij Urban Synergy
drs. ing. Jef Mühren planoloog en directeur MOOI Noord-Holland (secretaris jury)