Spelregels en algemene voorwaarden

Deelname

Het project of concrete beleidsplan moet voldoen aan de volgende vereisten voor deelname:

 • het project of concrete beleidsplan is gesitueerd in Noord-Holland;
 • het project of concrete beleidsplan is tot stand gekomen in de periode 2020 t/m augustus 2022;
 • projecten of beleidsplannen kunnen maar één keer worden ingezonden;
 • deelnemers kunnen meerdere projecten of beleidsplannen indienen;
 • elke betrokken organisatie of persoon kan een project inzenden;
 • het project of gebied moet bezocht kunnen worden door de jury in juni 2022.

Inzending

Van 1 maart tot en met 15 mei 2022 kunnen projecten en beleidsplannen worden ingediend.

De inzending bestaat uit:

 • inzendformulier;
 • 5 losse projectfoto’s, beeldverhouding 2:3, drukwerkkwaliteit 300 dpi, max. 2 MB per stuk;
 • PDF bestand op A3 formaat bestaande uit max. 4 pagina’s met gedetailleerde informatie en goed leesbare tekeningen (doorsneden, relevante plattegronden, aanzichten en een situatietekening).

Het inzendformulier is in te invullen op de website van MOOI Noord-Holland. De projectfoto’s en projectinformatie kunnen in dit formulier worden geüpload en meegezonden. Inzendingen worden gepubliceerd op de website van MOOI Noord-Holland. MOOI Noord-Holland behoudt zich het recht voor om incomplete inzendingen niet te publiceren totdat deze compleet gemaakt zijn.

Informatievoorziening

De indiener zoals vermeld op het inzendformulier is de contactpersoon voor MOOI Noord-Holland. De direct betrokkenen bij het plan dienen vooraf door de indiener te zijn geïnformeerd over de inzending en zij moeten zich daarmee akkoord hebben verklaard. De verantwoordelijkheid van informatie richting de betrokkenen ligt bij de indiener.

Publiciteit

De Arie Keppler Prijs dient geen commerciële doelen en is voor iedereen vrij toegankelijk. Bij het insturen van uw inzending gaat u ermee akkoord dat:

 • uw tekst en beeld worden gepubliceerd op onze website;
 • uw tekst en beeld kunnen worden gewijzigd/aangevuld door MOOI Noord-Holland;
 • uw tekst en beeld door MOOI Noord-Holland kunnen worden gedeeld via links en op sociale media;
 • uw tekst en beeld vrij van rechten kunnen worden gebruikt voor (digitale) publicatie, indien mogelijk voorzien van naamsvermelding;
 • MOOI Noord-Holland uw persoonsgegevens opslaat.

Meer over onze omgang met persoonsgegevens, beeldrechten, intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van cookies leest u in de MOOI Noord-Holland disclaimer.