Categorie

Identiteit en icoonwaarde, Klimaatadaptatie, duurzaamheid en energietransitie, Natuur en ecologie

Projectgegevens

Naam project
Wieringermeer VisKringloop
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Landschappelijke inpassing en ontwerp van een leefgebied voor vis, als landart in de polder
Adres
Wieringerrandweg 50
Plaats
Wieringermeer
Gemeente
Hollands Kroon
Gerealiseerd in
2021
(Bruto) Oppervlak (m2)
ca. 18.000 m2
Bouwsom (euro)
ca. EUR 2.500.000

Algemene toelichting op het project

In het agrarische landschap van de Wieringermeer is een paai- en opgroeiplaats voor vis ontworpen. Door de aanleg van de VisKringloop en de vispassages is een ecologische verbinding gecreëerd tussen het Amstelmeerkanaal (met in het verlengde het IJsselmeer en de Waddenzee) en het watersysteem van de Wieringermeer met het Robbenoordbos. De ‘VisKringloop’ refereert enerzijds aan de kringloop van het leven van de vissen die zich daar voort kunnen planten. Anderzijds verwijst het naar de rimpelingen die ontstaan als twee stenen in het water worden geworpen. Dit heeft geresulteerd in een vormentaal waarbij het water in kringen door het landschap stroomt. Het project is bijzonder om de volgende redenen:

- In plaats van versnipperde natuurvriendelijke oevers, heeft HHNK gekozen voor een unieke geïntegreerde paai- en opgroeiplaats voor vis.

- Landschapsarchitectuur, kunst en ecologie zijn volledig verweven. Het in samenhang ontwikkelen van hoge natuurwaarden, artistiek ontwerp én maximale functionaliteit (watersysteem, beheer, ecologische variatie, visverbindingen) zorgt voor een sterk beeld, zonder concessies.

- Het vormt een unieke habitat voor vissen én een eigentijds ‘landmark’, passend bij het karakter van de Wieringermeerpolder.

- Het project laat zien dat het inpassen van functies kwaliteit kan opleveren, dat ecologie een helder ontwerp kan hebben en dat land-art ecologisch kan zijn.

- Het gebied is door het introduceren van een sterke vormentaal en observatietoren deels openbaar geworden, waar dat eerst niet de bedoeling was.

- Door het project worden verschillende watersystemen ecologisch met elkaar verbonden, en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Indiener

Naam indiener
Stephanie Rethans

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
HOSPER landschapsarchitectuur en stedenbouw + Pé Okx + Cor ten Haaf
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Hilke Floris, Pé Okx, Cor ten Haaf, Claudia Wikse-Barrow, Guillaume Zeender, Patrick Borst

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Betrokken partijen

Naam fotograaf
losse foto’s: Pieter Kers, HOSPER | foto’s in pdf: Pieter Kers, HOSPER, Joop Beumer

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending