De winnaars zijn bekend!

In School 7 heeft gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Joke Geldhof de Arie Keppler Prijs 2018 uitgereikt in vijf categorieën. Zoals elke editie werd de prijsuitreiking gekleurd door een inhoudelijk bijdrage. Dit jaar door Edzo Bindels, partner West 8, jurylid van de Arie Keppler Prijs 2018 en tevens supervisor Stadshart Den Helder. Hij nam het publiek mee in het belang van architectuur en ruimtelijke kwaliteit in gebiedsontwikkeling. Na een warm welkom door burgemeester Koen Schuiling en wethouder Heleen Keur kon de daadwerkelijke prijsuitreiking beginnen. De volgende winnaars werden onderscheiden met een bronzen erepenning van beeldend kunstenaar Eric Claus.

Het juryrapport

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn, in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. Als onafhankelijk adviseur is MOOI Noord-Holland betrokken bij het stimuleren en borgen van kwaliteit in beleid en ontwerp voor de leefomgeving. Wij zien het als onze taak om publieke en politieke belangstelling te wekken voor het belang van goede omgevingskwaliteit.

Vakjury

Een vakjury heeft uit 81 inzendingen vier categorieën vastgesteld. De categorieën zijn gedefinieerd op basis van de actuele en belangwekkende thema’s die naar voren kwamen uit de ingezonden projecten. De categorieën zijn:

 • CATEGORIE 01: PLACEMAKING
  het vermogen om een min of meer vergeten of afgelegen plek nieuw leven in te blazen
 • CATEGORIE 02: SOCIALE COHESIE EN LEEFBAARHEID
  architectuur of een andere ruimtelijke ingreep die een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid van een wijk
 • CATEGORIE 03: HERBESTEMMING EN HERGEBRUIK
  herbestemmen en hergebruiken van karakteristieke panden en plekken
 • CATEGORIE 04: STEDELIJKE VERDICHTING
  ruimte maken voor woningen binnen de grenzen van de bestaande stad

“De Arie Keppler prijs heeft ons erkenning en bekendheid gegeven voor onze inzet op het gebied van transformaties van industrieel erfgoed naar nieuwe functies.”

RONALD JANSSEN, ARCHITECT EN PRIJSWINNAAR CULTUURHISTORIE 2016

Uitreiking Arie Keppler Prijs 2016 in IJmuiden

foto: Kenneth Stamp