Arie Keppler Prijs 2018

/Arie Keppler Prijs 2018
Arie Keppler Prijs 2018 2018-05-17T15:54:35+00:00

foto: Kenneth Stamp

De prijs voor omgevingskwaliteit

MOOI Noord-Holland schrijft voor de negende keer de Arie Keppler Prijs uit; dé Noord-Hollandse prijs voor omgevingskwaliteit. Opnieuw zullen er vier prijzen in vier verschillende categorieën worden uitgereikt aan personen of organisaties die de afgelopen twee jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de fysieke leefomgeving van de provincie Noord-Holland. De prijs is een eervolle onderscheiding.

CATEGORIEEN

Anders dan voorgaande jaren zijn de vier categorieën niet vooraf vastgesteld. De ervaring van afgelopen edities heeft ons geleerd dat echte voorbeeldstellende projecten vaak gelaagd zijn, vanuit meerdere invalshoeken en schaalniveaus en discipline-overstijgend. De concrete projecten of beleidsinspanningen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed worden daarom vrij (d.w.z. niet in een categorie) ingezonden. Om de aandacht te vestigen op de specifieke kwaliteit van de inzending, kan de indiener 1 tot maximaal 3 actuele thema’s aankruisen op het inzendformulier. Uit de inzendingen, de aangekruiste thema’s en het actuele beeld dat de inzendingen gezamenlijk opleveren, stelt de jury tijdens de eerste jurydag de vier prijscategorieën vast. Per categorie worden vervolgens maximaal drie genomineerden geselecteerd.

Planning

De inzendtermijn is van 3 april t/m 27 mei 2018. In juni en juli vinden de jurydagen plaats, waarna de vier categorieën met de 12 nominaties (3 per categorie) bekend zullen worden gemaakt. Op 28 september in de namiddag vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats. Tijdstip en locatie volgen.

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn, in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. Als onafhankelijk adviseur is MOOI Noord-Holland betrokken bij het stimuleren en borgen van kwaliteit in beleid en ontwerp voor de leefomgeving. Wij zien het als onze taak om publieke en politieke belangstelling te wekken voor het belang van goede omgevingskwaliteit.

Lees meer in het statuut
Inzenden Arie Keppler Prijs 2018

INZENDTERMIJN IS VERLENGD T/M 27 MEI Het gerealiseerde project of concrete beleidsplan dient in Noord-Holland gesitueerd te zijn en tot stand zijn gekomen in de periode 2016 t/m 2018. Iedereen mag inzenden en één of meerdere inzendingen doen. Lees hier meer over de spelregels.

Naar de inzendingen
Vragen? Neem contact op met Marlous Ruiter 072 520 44 59 of

Jury Arie Keppler Prijs 2018

ir. Rob van Leeuwen, landschapsarchitect en bestuurslid (juryvoorzitter)
ir. Edzo Bindels, stedenbouwkundige en partner West 8 (winnaar 2016)
ir. Sylvia Pijnenborg, Adjunct-directeur BOEi en directeur Religieus Erfgoed
ir. Bastiaan Jongerius, architect en adviseur MOOI Noord-Holland
ir. Sacha Maarschall, regionaal ontwerper Provincie Noord-Holland
drs. ing. Jef Mühren, planoloog en directeur MOOI Noord-Holland (secretaris jury)

Dit waren de winnaars van 2016

WONINGBOUW

Tugelawegblokken Amsterdam winnaar Arie Keppler Prijs 2016
Tugelawegblokken – Amsterdam

VOLGENS DE JURY

← “De jury valt van de ene verbazing in de andere. Het is een ongelofelijk knappe prestatie om dit soort kwaliteit voor elkaar te krijgen in blokken die voor de helft uit sociale woningbouw bestaan.”

→ Dit project is meer dan een herbestemming; het is een kunststukje van stedelijke transformatie. Het silhouet van de loods is flink veranderd door de toevoeging van een toneeltoren. Dat is niet storend, integendeel.”  

UTILITEITSBOUW

De Kampanje Den Helder winnaar Arie Keppler Prijs 2016
De Kampanje – Den Helder

RUIMTELIJKE ORDENING

Nieuwe Hondsbossche Duinen winnaar Arie Keppler Prijs 2016
Hondsbossche Duinen – Petten

VOLGENS DE JURY

← “Dit is wat we goed kunnen in dit land. Hier is van de nood een deugd gemaakt op basis van natuurwetten, door middel van een indrukwekkend staaltje ingenieurskunst.”

→ Deze herontwikkeling illustreert één van de stokpaardjes van de jury: cultureel erfgoed als dragende kracht voor eigentijdse ruimtelijke kwaliteit. 

CULTUURHISTORIE

Tandwielenfabriek Amsterdam winnaar Arie Keppler Prijs 2016
Tandwielenfabriek – Amsterdam
Download het juryrapport 2016

“De Arie Keppler prijs heeft ons erkenning en bekendheid gegeven voor onze inzet op het gebied van transformaties van industrieel erfgoed naar nieuwe functies.”

RONALD JANSSEN, ARCHITECT EN PRIJSWINNAAR CULTUURHISTORIE 2016

Uitreiking Arie Keppler Prijs 2016 in IJmuiden

foto: Kenneth Stamp