Categorie

Identiteit en icoonwaarde, Participatie en actief burgerschap, Stedelijke vernieuwing

Projectgegevens

Naam project
Onderzoeksgebied Van der Pekbuurt
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
184 sociale huurwoningen en 7 bedrijfsruimten
Adres
Van der Pekstraat, Van der Pekplein en omgeving
Plaats
Amsterdam
Gemeente
Amsterdam
Gerealiseerd in
2017
(Bruto) Oppervlak (m2)
13.800 m2 bvo
Bouwsom (euro)
Bouwkosten € 19.600.000,- excl. BTW

Algemene toelichting op het project

Als eerste en grootste Tuindorp in Amsterdam Noord is de Van der Pekbuurt een prachtig bewaard gebleven monument van de Amsterdamse Volkshuisvesting. De buurt was destijds bestemd voor de arbeiders uit de verpauperde Jordaan die werkten in de scheepsbouw en zo vlakbij hun werk kwamen te wonen. De woningen voldeden aan de eisen van dat moment (de Woningwet van 1901 en het nieuwe Bouw-en Woningtoezicht) met een eigen keuken en toilet.

In de negentiger jaren van de vorige eeuw leidde de matige kwaliteit en het kleine oppervlak tot een uitstroom van de oorspronkelijke bevolking en een instroom van nieuwe bewoners; vaak met zeer lage inkomens en grote zorgbehoefte. De buurt raakte sociaal en fysiek in een neerwaartse spiraal. Toen rond 2006 de eerste plannen werden gepresenteerd stonden gemeente, huurdersvereniging en Ymere tegenover elkaar en kon er geen gedragen aanpak worden geformuleerd. Nadat de optie voor gedeeltelijke sloop definitief van tafel ging en de buurt beschermd stadsgezicht werd, werd deze impasse doorbroken.

Vanaf 2012 is er dan ook in zeer goede verstandhouding door alle partijen gewerkt aan een verbeterplan. Dit verbeterplan voor het zuidelijk gedeelte van de buurt, het zogenaamde Onderzoeksgebied, en het Sociaal Plan waarin de rechten van de bewoners werden vastgelegd, werd dan ook door alle partijen unaniem gedragen. Vervolgens is het plan uitgewerkt in co-creatie met aannemer Dura Vermeer, hebben de terugkerende bewoners hun eigen plattegronden mogen ontwerpen en is samen met Bureau Monumentenzorg en Welstand een PvE van eisen voor de buitenschil vastgesteld.

Deze intensieve samenwerking op alle niveaus heeft geleid tot start van de renovatie in september 2015 en oplevering van de laatste woningen medio 2017. Inmiddels is ook het koopgedeelte (de koopwoningen zijn op blokniveau gemengd met de sociale huurwoningen) op stoom gekomen en zijn er ca. 70 woningen verkocht. Door toevoeging van bedrijfsruimten aan het Van der Pekplein (horeca, kaaswinkel, bloemist) is er meer levendigheid ontstaan en legt dit een verbinding met de nieuwbouwwijk Overhoeks aan de overzijde. Anno nu is de Van der Pekbuurt een plek waar bewoners, mede dankzij hun eigen inspanningen, weer trots op kunnen zijn.

 

Indiener

Naam indiener
Eric Schaaphok

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
Architectenbureau Hoogeveen
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Arjen Hoogeveen, Ron van Asselt

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Stichting Ymere

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Architectenbureau Hoogeveen, Kaskon (constructeur), Bureau Nieman (bouwfysica), Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis Utrecht, Dura Vermeer Bouw Midden West, Monumenten & Archeologie, gemeente Amsterdam
Naam gebruiker
bewoners
Naam fotograaf
eigen materiaal, rechtenvrij

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending