erfgoed Scheybeek gemBeverwijk

Erfgoedbeleid

MOOI Noord-Holland werkt voor Noord-Hollandse gemeenten aan beleidsstukken die direct of indirect betrekking hebben op de cultuurhistorische kwaliteiten van dorpen, steden en buitengebieden. Een goed beleidsstuk kan veel helderheid geven voor de gemeente zelf en voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Wat wil de gemeente met het erfgoed, welke rol wil ze zelf vervullen om duurzaam gebruik van erfgoed te stimuleren en te begeleiden, welke kwaliteiten vindt de gemeente van belang om te ontwikkelen en te beschermen in de toekomst?

MOOI Noord-Holland werkte de laatste jaren onder andere aan ‘Erfgoedbeleid gemeente Enkhuizen: Erfgoed als vliegwiel’ (2021), gebiedsbiografie van Den Helder, de Erfgoedvisies van Ouder-Amstel en Beverwijk, de Omgevingsnota van Beemster en aan de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Haarlem en Zandvoort, die als basis diende voor de omgevingsvisie.