De Omgevingsnota Beemster is verbonden met het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en de gemeentelijke structuurvisie. De drie beleidsdocumenten vormen een uniek staaltje van integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid.

In de Omgevingsnota zijn voor de verschillende gebiedstypen essenties en criteria voor omgevingskwaliteit uitgewerkt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wat ‘Des Beemsters’ is en wat ‘gewoon’ is. De essenties zijn bedoeld voor regie in de vroege stadia van beleid- en planvorming. De criteria zijn bedoeld voor de borging van kwaliteit op het moment van de formele planbeoordeling. Essenties en criteria zijn integraal: ze omvatten erfgoed, openbare ruimte, landschap, infrastructuur en bebouwing.

Naar de Omgevingsnota Beemster.

i.s.m. Beek & Kooiman Cultuurhistorie, Marlies van Diest Ontwerp en José van Campen

Contact

Heeft u vragen over de Omgevingsnota of wat MOOI Noord-Holland kan betekenen in het opstellen van beleid voor uw gemeente? Neem contact op met Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator MOOI Noord-Holland of via 072-5204459.