Erfgoedvisie Beverwijk

Samen met de Beverwijk en NMF Erfgoedadvies mocht MOOI Noord-Holland werken aan nieuw erfgoedbeleid voor de gemeente Beverwijk. We betrokken tal van Beverwijkse monumenteneigenaren, medewerkers van het museum en andere culturele instellingen, het onderwijs, de toeristische sector en ondernemers om tot een stevige gemeentelijke visie op erfgoed te komen. Een inspirerend proces met een beknopte maar ambitieuze erfgoedvisie tot gevolg.

De rijke historie van Beverwijk is waarneembaar in het dagelijks leven via objecten, gebouwen, gebieden en verhalen. Ook bij  nieuwe ontwikkelingen kan al dat erfgoed zichtbaar en beleefbaar blijven en inspiratie bieden om te streven naar goede omgevingskwaliteit. En bij de nieuwe omgevingsvisie kan de erfgoedvisie constructieve en inspirerende input leveren.

Projectteam

Marrit van Zandbergen (MOOI Noord-Holland)
Dorine van Hoogstraten (MOOI Noord-Holland)
Boudewijn Voormolen (NMF Erfgoedadvies)
I.s.m. gemeente Beverwijk