MOOI Noord-Holland stelt een ‘basisstramien’ voor een Reglement van Orde voor de gemeenten beschikbaar. Gemeenten kunnen dit naar eigen inzicht aanvullen en uitwerken, om zo een procedure rond welstandstoezicht vast te leggen die bij hen past.

Download hier het Reglement van Orde, adviescommissie ruimtelijke kwaliteit 2013.

Contact

Heeft u vragen of het Reglement van Orde of wilt u advies over een adviescommissie ruimtelijke kwaliteit, neem contact op met MOOI Noord-Holland of via 072 – 520 44 59.