BEELDKWALITEITSPLAN OOSTERWEG 

(in opdracht van de gemeente Heemskerk)

Ontwikkelingen passend bij het landelijke karakter

De Oosterweg is een belangrijk lint in het landelijk gebied van Heemskerk. De gemeente Heemskerk vond het daarom van belang dat er zorgvuldig wordt gekeken naar de ruimtelijke inpassing van nieuwe ontwikkelingen. De welstandsnota biedt onvoldoende handvatten om actuele ontwikkelingen te kunnen beoordelen en te begeleiden met behoud van het gewenste beeld van de Oosterweg.

MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit heeft samen met bewoners, ondernemers en eigenaren een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Welke waarden worden gekoesterd in de omgeving van de Oosterweg? Wat draagt bij aan de beleving? Wat is nodig voor een goede woon- werk- en leefomgeving? Welke ontwikkelingen zijn nog te verwachten? Het doel was om in samenspraak kwaliteiten te benoemen en uitgangspunten te formuleren waarmee nieuwe plannen rekening dienen te houden.

Omgevingswet

Het beeldkwaliteitsplan is een vastgesteld beleidsdocument dat de gemeente toetsingskaders biedt voor de beeldkwaliteit van nieuwe initiatieven. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet zijn de gebruikelijke criteria vervangen door gebiedsgerichte kwaliteitsambities. Het beeldkwaliteitsplan vormt daarmee vooral een basis om het gesprek over kwaliteit te voeren, is inspiratie voor de initiatiefnemer, en is geen afvinklijstje met criteria. Er is daarom ook gekozen voor een beeldend, beknopt en helder geschreven document.

Download hier het Beeldkwaliteitsplan Oosterweg

 

Projectteam

Het projectteam bestond uit de volgende adviseurs:

  • Marlous Ruiter (projectleider/coördinator)
  • Bas Schout (planoloog)
  • Nancy Arkema  (architect)

Robbert-Jan Wijntjes, stedenbouwkundige en voorzitter van de Welstandscommissie Heemskerk, trad op als voorzitter tijdens de werkateliers.