Arie Keppler Prijs 2024

De inschrijving voor de Arie Keppler Prijs 2024 is gesloten! Van maandag 4 maart 2024 tot en met 5 mei 2024 konden bijzondere projecten en beleidsplannen worden ingediend. In juli worden de nominaties bekend gemaakt.

Doel van de prijs

De prijs heeft tot doel om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed met een voorbeeldstellende betekenis voor het voetlicht te brengen. Dat wil zeggen dat ze toonaangevend zijn in sociaal, maatschappelijk, technisch of ruimtelijk opzicht. Als onafhankelijk adviseur is MOOI Noord-Holland betrokken bij het stimuleren en borgen van kwaliteit in beleid en ontwerp voor de leefomgeving. Wij zien het als onze taak om publieke en politieke belangstelling te wekken voor het belang van goede omgevingskwaliteit.