Pilotproject Festung IJmuiden

Aan de hand van het Pilotproject Festung IJmuiden zijn sporen van de Atlantikwall uit de periode 1940-1945 op verschillende schaalniveaus veelzijdig, samenhangend en beeldend in kaart gebracht. Ook is de borging van het erfgoed in beleid geanalyseerd en zijn dilemma’s en kansen rondom het erfgoed geïnventariseerd. Op basis van al die informatie formuleerden we essenties, karakteristieken, kernkwaliteiten en omgangsvormen.

Ofwel: wat treffen we nog aan van de verdedigingslinie? Zijn er naast objecten, zoals bunkers, ook structuren zoals loopgraven? Welke verhalen vertellen die resten ons, hoe waardevol vinden we ze en hoe gaan we er mee om? Zo viel ons op dat de structuur van de Atlantikwall een soort Droste-effect kent: elk onderdeel wordt op een groter schaalniveau herhaald en dat weer op een groter schaalniveau.

Zie hier de eindrapportage. Aanvullend is voor overheden een kaartviewer van Festung IJmuiden gerealiseerd, zie https://kaarten.mooinoord-holland.nl/viewer/app/Atlantikwall. De methodiek voor het vastleggen, waarderen en ontwikkelen van de militaire verdedigingslinie is ook op andere delen van de Atlantikwall toepasbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gebruikt de onderzoeksresultaten voor de ontwikkeling van de Visie op de Atlantikwall.

(Beeld: MOOI Noord-Holland)