Pilot

Provincie Noord-Holland ondersteunt tot medio 2021 de stolpenconsulent. Dit doet ze om de (aspirant) stolpeigenaar te ondersteunen bij deze vaak complexe opgave. De ondersteuning bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor enkele pilotprojecten van maximaal €2000 en 50% van de advieskosten. Het aantal projecten is gelimiteerd: op=op. Het project moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De wens van de initiatiefnemer past (in de huidige vorm) niet in het gemeentelijk beleid of de gemeente wil enkel meewerken aan een plan mits de initiatiefnemer een ruimtelijke kwaliteitstegenprestatie levert;
  • De gemeente is bereid mee te werken aan het zoeken naar een oplossing;
  • De uitkomsten van het project worden in een voorbeeldenbank vastgelegd. Er is toestemming van de initiatiefnemer om in een voorbeeldenbank opgenomen te worden;
  • Het betreft een stolp met cultuurhistorische waarde*.