MOOI (na)zomerbijeenkomst 2021; theater, een goed gesprek en diner

Op 10 september 2021 vond onze jaarlijkse (na)zomerbijeenkomst plaats, op Landgoed Kleine Vennep in de gemeente Haarlemmermeer. Een prachtige plek voor onze MOOI adviseurs om na lange tijd weer eens ‘in het echt’ samen te komen voor theater, een goed gesprek en diner. Tijdens de zomerbijeenkomst presenteert MOOI Noord-Holland het algemeen jaarverslag. Ook stonden we stil bij het verlies van een dierbare collega.

Theatervoorstelling KIEM

In theatervoorstelling KIEM van regisseur Jos van Kan, i.s.m. de KARAVAAN, zien wij een indringend verhaal over de nabije toekomst waarin een boer en een zwangere vrouw, beiden op eigen wijze, worstelen met het gebrek aan ruimte voor imperfectie. De boer probeert zich te ontworstelen aan de greep van de mondiale zaadveredelingsindustrie. Het verhaal speelt zich weliswaar af in een dystopische toekomst, maar refereert aan de actuele vragen die op ons afkomen met betrekking tot onze omgang met onze kwetsbare leefomgeving.

Debat over ‘Grote opgaven in een beperkte ruimte’

De voorstelling en de bijzondere locatie in het decor van de oprukkende stad vormen de opmaat tot een debat over een nieuwe balans tussen gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap, naar aanleiding van het recente advies van het Planbureau voor de leefomgeving (april 2021). Het advies doet ten dienste van formatie en regeerakkoord een poging de uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie wat verder te concretiseren.

Co-auteur Leo Pols MSc, senior wetenschappelijk onderzoeker, stedenbouwkundige van de Sector Ruimtelijke Ordening en Leefomgeving, verzorgt de aftrap van het debat. Leo bepleit het combineren van de principes van het natuurlijke bodem/watersysteem met het menselijk civiel- en cultuurtechnisch vernuft, wat zou moeten leiden tot robuuste nature based solutions met maatschappelijke meerwaarde. De NOVI en het advies van het planbureau maken duidelijk dat meer nationale aansturing nodig is en dat opgaven in toenemende mate in de regio samenkomen.

Het gesprek wordt gevoerd met vier gasten: Miranda Reitsma, Jandirk Hoekstra, Laura de Bonth en Leo Pols. Allen ervaren vakspecialisten, die kunnen schakelen tussen de schaalniveaus.

Hoe krijgt het gebiedsgericht samenwerken vorm tussen overheden onderling, maar ook met inwoners, ondernemers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Welke prioriteiten (volgens NOVI: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; duurzaam economisch groeipotentieel; sterke en gezonde steden en regio’s; en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied) krijgen op welke wijze regionaal en gebiedsgericht uitwerking. Belangen moeten juist worden gecombineerd en gekoppeld. Nieuwe instrumenten, innovatieve programma’s en ontwerpend onderzoek dienen aan de basis te staan van slimme nieuwe combinaties. Goede omgevingskwaliteit mag daarbij niet een kers op de taart zijn maar juist het desem van de leefomgeving.

Steven Slabbers – de huidige Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van provincie Noord-Holland – biedt een afsluitende reflectie op het debat. Een pleidooi voor een benadering waarbij natuur en landbouw niet naast elkaar bestaan maar weer worden gezien als vanzelfsprekende combinatie en dat daarbij niet over, maar met de boeren moet worden gesproken, o.a. over de transitie naar een vorm van kringlooplandbouw, lees hier.

Afsluiting

De materie is complex: het gesprek geeft ons allen veel stof tot nadenken. De prachtige dag wordt afgesloten met een heerlijk vegetarisch diner en als kers op de taart mogen we van boer Dirk zelf bloemen plukken voor thuis.

Bekijk hier de impressie van de dag

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Lees hier het jaarverslag van MOOI Noord-Holland over 2020