Categorie

Leefbaarheid, sociale cohesie, inclusiviteit, en toegankelijkheid', Stedelijke vernieuwingsproces, gebiedsontwikkeling

Projectgegevens

Naam project
NOVA - Siriusstraat
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Wonen
Adres
Noorderlicht 268 t/m 357
Plaats
Hoorn
Gemeente
Hoorn
Gerealiseerd in
2023/2024
(Bruto) Oppervlak (m2)
8102 m2
Bouwsom (euro)
€ 11.750.000

Algemene toelichting op het project

Bij het afremmen voor station Hoorn had je voorheen vanuit de trein zicht op een rij troosteloze sociale huurblokken. Woningcorporatie Intermaris zette met een ambitieus sloopnieuwbouwprogramma in op een forse verbetering van deze stadsentree. FARO ontwierp hiervoor het grootste blok in een rij van vijf, het dichtst bij het station en de stad. In een stedenbouwkundig plan van Erik Wiersema hebben FARO, Heren5 en M3H in nauwe samenhang een nieuw ensemble langs het spoor ontworpen. 5 stoere blokken met hun entree aan het spoor en privébuitenruimten aan nieuwe hoven in aansluiting op de bestaande bebouwing aan de Siriusstraat. Met hun hoge accenten op de hoeken en robuuste materialisatie worden het echte baksteensculpturen, die qua materialisatie en kleuren familie van elkaar zijn, maar ook individueel verschillen. Architectonisch is ingezet op sculpturaliteit. De galerij zit slim verstopt achter een gaanderij aan de spoorzijde. Bakstenen balkons aan de hof geven het blok diepte en structuur. Het sculpturale karakter wordt verder versterkt door een ingenieuze koppeling aan een lager deel aan de oostzijde van het blok. Op veel kleinschaliger wijze doet het in de verte denken aan de beroemde Karl-Marx-hof van ‘das rote Wien’. Deze sculpturaliteit is in detail doorgevoerd: de architectuur wordt ondersteund door metselwerkornamentiek. In een veel gevarieerdere programmatische mix dan voorheen komen er meer woningen terug dan er gesloopt worden. Er is veel aandacht voor woonkwaliteit, architectuur en aansluiting op het omliggende maaiveld. Het blok is alzijdig en er is veel aandacht besteed aan de beleving vanuit de woning door grote raamopeningen aan alle zijden. Naast een intensieve afstemming met de andere twee architecten en stedenbouwer is het ook gelukt om ieder bouwblok een eigen kunstuiting te geven. Ons blok krijgt binnenkort een bijzonder lichtkunstwerk van Giny Vos aan de spoorzijde dat nadrukkelijk werkt met de beweging in het gebouw en de schaal van de langsrijdende treinen. Om de bijzondere kwaliteiten van het plan te tonen besloten de vier betrokken bureaus (architecten / stedenbouw) elk het eigen plandeel in te zenden. We willen de jury nadrukkelijk vragen om de plannen in samenhang en als deeluitwerkingen van een totaalplan te bekijken.

Indiener

Naam indiener
Kathalijne van Zutphen

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
FARO
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Coen Kampstra / Esmoreit Kempkes

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Intermaris - Gerard Stet

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Aannemer: Slokker Bouwgroep; Adviseur bouwbesluit: Nieman Raadgevende Ingenieurs; constructeur dioCon Ingenieurs; Stedenbouw: Wiersema Architecten; Kunst: Giny Vos
Naam fotograaf
Hans Peter Föllmi / IC4U

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending