Categorie

Geschiedenis als drager, herkomstwaarde, herbestemming en hergebruik, Stedelijke vernieuwingsproces, gebiedsontwikkeling, Transformatie landelijk gebied

Projectgegevens

Naam project
Haarlem Buiten
Functie/ invulling van het gebouw of gebied
Wonen
Adres
Waterwolfweg 1- 41
Plaats
Haarlem
Gemeente
Haarlem
Gerealiseerd in
2023
(Bruto) Oppervlak (m2)
6.000 m2
Bouwsom (euro)
10.000.000

Algemene toelichting op het project

Aan de zuidkant van Haarlem, waar het Spaarne de Ringvaart ontmoet, ontwierpen MXT en FARO een stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan en een mix van 32 hoogwaardige woningen, passende bij het waterrijke polderlandschap én met respect voor het industriële karakter van weleer. Haarlem Buiten is Nederland in het klein. Naast thema’s als klimaatadaptie en natuurinclusiviteit omvat de opgave bodemsanering, een hogedruk gasleiding en het versterken van waterkering. In stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch opzicht is de uitdaging om een passende en vanzelfsprekende invulling te ontwikkelen voor deze fraaie plek nabij de stelling van Amsterdam. De schaal en typologie van de huidige bebouwing en de losse industrieverkaveling is vertaald in een combinatie van grotere en kleinere gebouwen met wisselende kaprichtingen en verspringende rooilijnen. De volumes zijn zo gepositioneerd dat een reeks van erven en plekken ontstaat. In het hart van het buurtschap zorgen deze ruimtes voor geborgenheid; aan de randen leggen zij de relatie met het omliggende landschap. Op enkele strategische plekken zijn de doorzichten breder en van grotere afstand te ervaren. De ruimtelijke drager voor het buurtschapje is een dijkje, dat tevens dienst doet als ontsluitingsweg. De hoogteverschillen in het plan zijn doorgevoerd in de woningen en in de buitenruimtes, die mee aangelegd en opgeleverd zijn. Daardoor is het wonen in het landschap tot in detail voelbaar geworden. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de overgang openbaar privé om er voor te zorgen dat de achterkanten richting het landschap niet leiden tot verromeling en als ruimtelijke sequentie bijdragen aan het gevoel van wonen in het landschap. Zo zijn alle woningen die met hun achterzijde grenzen aan het landschap voorzien van inpandige beringen. De percelen ten zuiden van de dijk zijn georiënteerd op het water en hebben als buitenruimte een terras met vlonder en eigen aanlegplaats. De percelen ten noorden van het dijkje hebben vrij zicht op de openheid en het groen van de aangrenzende polder. De overgang wordt gemarkeerd door de fraaie bestaande boomwal met wilgen, die in mandeligheid is uitgegeven. De prachtige plek, overzichtelijke schaal in combinatie met een hoge ambitie en een integrale benadering heeft geresulteerd in een hoge plankwaliteit en tevreden bewoners.

Indiener

Naam indiener
Kathalijne van Zutphen

Ontwerper/ Beleidsmaker

Naam bureau/ organisatie
FARO i.s.m. MXT landschappen
Naam projectontwerper(s)/ beleidsmaker(s)
Jurgen van der Ploeg, Mark van der Heide, Marnix Tavenier

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Wibaut, AIVM

Betrokken partijen

Relevante adviseurs
Juridisch-Planologische planbegeleiding Adviesbureau Haver Droeze | Aannemer bouwwerken Horsman & Co | Aannemer civiele werken AW groep | Constructie van Rossum | Bouwfysisch adviseur Nieman
Naam fotograaf
Hans Peter Föllmi

Afbeeldingen & Projectinformatie

Download hier de projectinformatie PDF

Deel deze inzending